Особливості органічних сполук .Елементи органогени.

Додано: 14 січня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 81 раз
9 запитань
Запитання 1

Укажіть валентність Карбону в органічних сполуках:

варіанти відповідей

А ∣∣

Б ∣∣∣

В ∣⋁

Г ⋁

Запитання 2

Структурна формула відрізняється від електронної тим що:

варіанти відповідей

А електронні пари,які позначались в електронній формулі крапками,замінені рисками

Б кожен валентний електрон,який позначався в електронній формулі крапкою,замінений рискою

В частину електронних пар ,які позначались в електронній формулі крапками ,замінено рисками

Г більш точно показує склад молекули

Запитання 3

Укажіть елементи-органогени:

варіанти відповідей

А

Б

В -N

Г

Д -Са

Е

Запитання 4

Укажіть орієнтовну кількість відомих органічних сполук:

варіанти відповідей

А -сотні тисяч

Б -десятки тисяч

В -сотні мільйонів

Г -десятки мільйонів

Запитання 5

Укажіть,як називають формулу метану виду СН4:

варіанти відповідей

А -структурною

Б -молекулярною

В -брутто-формулою

Г -найпростішою

Запитання 6

Ізомерами називають сполуки,які мають

варіанти відповідей

А однакову молекулярну формулу,але різну будову,а тому і різні властивості

Б однакову молекулярну формулу і будову,але різні властивості

В різні молекулярні формули,але подібні будову і властивості

Г різні молекулярні формули і будову,але подібні властивості

Запитання 7

Укажіть тип кристалічних граток,характерний для органічних речовин:

варіанти відповідей

А атомний

Б молекулярний

В йонний

Г металічний

Запитання 8

Укажіть сполуку ,найпростіша формула якої-СН3:

варіанти відповідей

А СН4

Б С2Н6

В С4Н10

Г С5Н12

Запитання 9

Уажіть правильні твердження щодо валентності елементів в органічних сполуках:

варіанти відповідей

А валентність елементів постійна

Б визначається кількістю спільних електронних пар з іншими атоиами

В визначається кількістю неспарених електронів атома

Г обчислюється,як 8 - № групи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест