Паралельне перенесення. Поворот

Додано: 26 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 48 разів
15 запитань
Запитання 1

Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5см, ВС=12см переходить у трикутник А1В1С1. Знайдіть довжину відрізка А1С1.

варіанти відповідей

7

19

13

визначити неможливо

Запитання 2

Паралельне перенесення задано формулами х1 = х - 3; у1 = у + 2. У яку точку переходить початок координат за такого перенесення?

варіанти відповідей

(3; -2)

(-3;2)

(-3;-2)

(3;2)

Запитання 3

Паралельне перенесення задано формулами x1 = x - 2, y1 = y + 3. У яку точку при такому паралельному перенесенні перейде точка N(4; -2)?

варіанти відповідей

К(2; 5)

 К(2; -1)

К(2; 1)

К(7; -4)

Запитання 4

Чи існує паралельне перенесення, при якому точка A(0; 0) переходить у точку B(2; -4), а також точка C(1; 2) переходить у точку D(3; -2)?

варіанти відповідей

інколи

ні

так

визначити неможливо

Запитання 5

Точка O – центр правильного шестикутника ABCDEF (див. рисунок). У яку точку при повороті навколо точки O на кут 60° за годинниковою стрілкою перейде точка D?

варіанти відповідей

А

В

С

Е

Запитання 6

Точка O – центр правильного шестикутника ABCDEF (див. рисунок). У який відрізок при повороті навколо точки O на кут 120° проти годинникової стрілки перейде сторона CD?

варіанти відповідей

 FA

 EF

 AB

 BC

Запитання 7

Точка O – центр квадрата ABCD (див. рисунок). У який відрізок перейде сторона AD при повороті навколо точки O за годинниковою стрілкою на кут 90°?

варіанти відповідей

AB

 BC

CD

 DA

Запитання 8

В яку точку переходить точка P(10;-10) при повороті відносно початку координат на 90° проти годинникової стрілки?

варіанти відповідей

 (10;10)

 (-10;10)

 (10;-10)

 (-10;-10)

Запитання 9

Знайти координати точки М1, у яку переходить точка M(3;-3) при повороті навколо початку координат на 90° за годинниковою стрілкою.

варіанти відповідей

 (0;3)

 (-3;3)

 (3;3)

 (-3;-3)

Запитання 10

Відрізок AB з координатами кінців A(-3;2) і B(4;-5) повернули на кут 180° навколо початку координат і в результаті цього отримали відрізок A1B1 з координатами кінців…

варіанти відповідей

 A1(-2;3), B1(-4;5).

A1(3;-2), B1(5;-4).

 A1(3;-2), B1(-4;5).

A1(2;-3), B1(-5;4).

Запитання 11

При паралельному перенесенні точка К(3;−5) переходить в точку К′(0; 7). У яку точку при цьому паралельному перенесенні перейде точка М(−2;1) ?

варіанти відповідей

(−5;−13)

(−5;13)

 (5;11)

 (3;2)

інша відповідь

Запитання 12

Стрілки годинника показують час 12 год. Який час покаже годинник, якщо годинна стрілка здійснить поворот на 120°?

варіанти відповідей

3 год

4 год

5 год

8 год

6 год

Запитання 13

Знайдіть формули паралельного перенесення, при якому точка К(-1; 2) переходить у точку К′(0; -2).

варіанти відповідей

 х′ = х +1; у′ = у - 4

 х′ = х + 1; у′ = у

 х′ = х -1; у′ = у + 4

х′ = х ; у′ = у - 4

Запитання 14

Укажіть рівняння кола, у яке переходить коло (х - 5)2 + (у + 2)2 = 16 при паралельному перенесенні, заданому формулами: х′= х + 3, у′= у - 4.

варіанти відповідей

(х + 8)2 + (у - 6)2 = 16

 (х + 2)2 + (у + 2)2 = 16

(х - 8)2 + (у + 6)2 = 16

(х - 2)2 + (у - 2)2 = 16

Запитання 15

При паралельному перенесенні точка D переходить у точку К. Користуючись рисунком, укажіть точку, в яку при цьому переходить точка S.

варіанти відповідей

Точка R

Точка L

Точка S

Точка M

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест