Паралельне перенесення, подібність фігур

Додано: 26 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 47 разів
16 запитань
Запитання 1

При паралельному перенесенні образом точки А (4;-2) є точка B(-1;7). Яка точка є образом точки N (0;-4) при цьому паралельному перенесенні?

варіанти відповідей

К(1;-7)

К(0;4)

К(-5;5)

К(-2;7)

Запитання 2

Запишіть, якою формулою буде задаватися паралельне перенесення, при якому точка А(4; 8) переходить у точку А'(–6; 3).

варіанти відповідей

x' = x – 6; y' = y + 3

x' = x – 5; y' = y - 10

x' = x + 10; y' = y + 5

x' = x – 10; y' = y - 5

Запитання 3

Паралельне перенесення задано формулами: x’ = x – 1; y’ = y + 2. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(4; –2)?

варіанти відповідей

А'(6; –3)

А'(- 4 ; 0)

А'(3; 0)

А'(5; 4)

Запитання 4

При паралельному перенесенні точка М (-2;6) переходить в точку

 Р (3; -1). В яку точку переходить при цьому паралельному перенесенні

 точка К(-1;9)?

варіанти відповідей

К′ (4;2)

К′ (4; - 2)

К′ (- 4; - 2)

К′ (- 6 ; - 2)

Запитання 5

Чи існує паралельне перенесення, при якому точка С( 0; 0) переходить у точку D( 1;−2), а точка А(−3; 5) − у точку В(−2; 3)?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Площі двох правильних трикутників відносяться як 25 : 9. Як відносяться висоти цих трикутників?

варіанти відповідей

25 : 9

4 : 3

5 : 3

5 : 9

Запитання 7

Паралельне перенесення задано формулами: х1 =х+2, у1= у-2. Вказати координати точки, в яку перейде початок координат при цьому паралельному перенесенні.

варіанти відповідей

(-2;2)

(2; 2)

(2; -2)

(-2; -2)

Запитання 8

Відношення сторін квадратів 2:3. Їх площі відносяться, як

варіанти відповідей

2:3

4:9

8:27

1:3

Запитання 9

На рисунку зображено паралелограм АВСD. Унаслідок паралельного перенесення точка С переходить у точку О. Укажіть точку, в яку внаслідок такого перенесення переходить точка О.

варіанти відповідей

А

В

С

D

Запитання 10

Паралельне перенесення задано формулами х'=х-3 ; у'=у+1.

Яке рівняння кола, у яке перейде коло (х+1)2 + (у-2)2 = 5 при цьому паралельному перенесенні.

варіанти відповідей

(х-2)2+(у-1)2=5

(х+2)2+(у+1)2=5

(х-4)2+(у+3)2=5

(х+4)2+(у-3)2=5

Запитання 11

Площі подібних фігур відносяться, як

варіанти відповідей

коефіцієнт подібності

квадрат коєфіцієнта подібності

куб коєфіцієнта подібності

лінійні розміри цих фігур

Запитання 12

Знайдіть відношення площ двох подібних многокутників, якщо їх периметри відносяться, як 1∶ 6.

варіанти відповідей

1∶12

1∶36

1∶3

інша відповідь

Запитання 13

Відповідні сторони двох подібних многокутників відносяться, як 5∶8. Знайдіть площу другого многокутника, якщо площа першого дорівнює 50 см2.

варіанти відповідей

108 см2

80 см2

128 см2

інша відповідь

Запитання 14

Знайдіть площі подібних многокутників, якщо їх периметри відносяться як 3∶4, а сума їх площ дорівнює 100 см2.

варіанти відповідей

25 см2

75 см2

36 см2

64 см2

Запитання 15

Укажіть малюнок, на якому зображено паралельне перенесення.

варіанти відповідей
Запитання 16

Різниця площ двох подібних многокутників дорівнює 56 см2. Знайдіть площу кожного з многокутників, якщо їх відповідні сторони відносяться як 4 : 3.

варіанти відповідей

64 см2 і 120 см2

82 см2 і 138 см2

78 см2 і 134 см2

72 см2 і 128 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест