Паралельність площин

Додано: 7 грудня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 51 раз
8 запитань
Запитання 1

Скільки площин, паралельних заданій площині, можна провести через подану точку простору, яка не лежить в заданій площині?

варіанти відповідей

Одну

Безліч

Жодної

Дві

Запитання 2

Якщо лінії перетину площин а і β площиною γ паралельні, то пло­щини а і β...

варіанти відповідей

паралельні

перетина­ються 

можуть бути паралель­ними або перетинатися

паралельні чи збігаються

Запитання 3

У кубі АВСDА1ВіС1D1 проведено два перерізи: через точки А,В1,С і через точки А1, D, С1. Площини цих перерізів...

варіанти відповідей

збігаються

перетина­ються

паралельні

можуть бути розміщені по-різному, і це залежить від розмірів куба

Запитання 4

У трапеції ABCS точки K, M, N - середини сторін SA, SB i SC відповідно.Яке взаємне розміщення площин KMN i ABC?

варіанти відповідей

Паралельні

Перетинаються

Неможливо визначити

Запитання 5

Площини α та β паралельні. Паралельні прямі a і b перетинають ці площини у точках А1, А2, В1, В2 відповідно. А1 А2=7 см. Чому дорівнює В1В2?

варіанти відповідей

14 см

3,5 см

7 см

неможливо визначити

Запитання 6

Дано дві паралельні площини α і β. Точки А і В належать площині α, а точки С і D — площині β. Відрізки АD і ВС перетинаються в точці S. Знайдіть довжину відрізка СD, якщо АВ = 12 см, ВS = 4 см, СS=1 см.

варіанти відповідей

12 см

4 см

6 см

3 см

Запитання 7

Дві прямі а і b, перетинаючись в точці О, перетинають паралельні площини α і β відповідно у точках А, В, С, D (пряма а перетинає площини у точках А і D, пряма b - у точках В і С. Точка О лежить між площинами. Знайдіть довжину відрізка СО, якщо СО:ОВ=2:3, СВ=12 см

варіанти відповідей

6 см

3 см

1,5 см

4,8 см

4,5 см

Запитання 8

Точки A, B, C належать площині α, яка паралельна площині β. Через ці точки провели паралельні прямі, які перетнули площину β в точках A1, B1, C1.Знайдіть периметр ΔА1В1С1, якщо ∠АВС=90°, АВ=5 см, ВС=12 см

варіанти відповідей

22 см

29 см

30 см

13 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест