Паралельність прямих та площин у просторі

Додано: 1 листопада 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Відомо, що а ∥ b, b ∥ c. Яке взаємне розміщення прямих а і с?

варіанти відповідей

Перетинаються

Паралельні 

Мимобіжні

Перетинаються або мимобіжні

Запитання 2

Пряма і площина, які не мають спільних точок , називаються …

варіанти відповідей

мимобіжними

перпендикулярними

паралельними

інша назва

Запитання 3

Через які фігури в просторі неможливо провести площину?

варіанти відповідей

Через пряму і точку поза нею

Через дві паралельні прямі 

Через дві прямі, що перетинаються

Через дві мимобіжні прямі 

Запитання 4

Яке з наведених тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Якщо пряма однієї площини паралельна прямій другої площини, то площини паралельні

Якщо дві прямі однієї площини паралельні двом прямим другої площини, то площини паралельні

Якщо дві прямі, що перетинаються, однієї площини паралельні відповідно двом прямим другої площини, то ці площини паралельні

Якщо дві паралельні прямі однієї площини паралельні двом паралельним прямим другої плошини, то площини паралельні

Запитання 5

Площини α і β паралельні. Пряма а лежить у площині α, а пряма b - у площині β. Яке взаємне розміщення прямих а і b ?

варіанти відповідей

Мимобіжні

Паралельні або мимобіжні

Паралельні або перетинаються 

Перетинаються або мимобіжні

Запитання 6

Дано прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Серед пар прямих виберіть пари мимобіжних прямих

варіанти відповідей

AC1 i BD1 

B1C i A1D

BC i СС1

AD i CC1 

Запитання 7

Точки K, L, M – середини ребер SA, SB, SC тетраедра SABC. Яке взаємне розташування прямої AB і площини (KLM) ?

варіанти відповідей

перетинаються

мимобіжні

паралельні

визначити неможливо

Запитання 8

Точка К і М є серединою ребер РВ і РС тетраєдра РАВС. Якій із зазначених площин паралельна пряма МК ?

варіанти відповідей

РАВ

РВС

РАС

АВС

Запитання 9

Точка С – внутрішня точка відрізка АВ. Через точку А проведено площину α, а через точки В і С – паралельні прямі, які перетинають площину α відповідно в точка В1 і С1.

Знайдіть довжину відрізка СС1 , якщо АС = 12 см, СВ = 3 м, ВВ1 = 10 см.

варіанти відповідей

8

10

4

6

Запитання 10

Паралельні площини перетинають сторони кута В в точках А, С і М, К відповідно. Знайдіть довжину відрізка ВК, якщо ВА : АМ = 1 : 3 і ВС = 3 см. 

варіанти відповідей

3

6

4

12

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест