Паралельність прямої і площини у просторі (повторення)

Додано: 3 вересня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 282 рази
12 запитань
Запитання 1

Пряма і площина у просторі можуть

варіанти відповідей

перетинатися

бути паралельними

бути мимобіжними

бути перпендикулярними

Запитання 2

Пряму і площину називають паралельними, якщо вони

варіанти відповідей

не мають спільних точок

мають тільки одну спільну точку

не перетинаються

мають безліч спільних точок

Запитання 3

Якщо пряма, яка не належить даній площині, ... , що лежить у цій площині, то дана пряма паралельна самій площині.

варіанти відповідей

паралельна якій-небудь прямій

перпендикулярна якій-небудь прямій

паралельна усім прямим

мимобіжна до всіх прямих

Запитання 4

Яке взаємне розміщення площини АВС і прямої DD₁?

варіанти відповідей

DD₁IIАВС

пряма DD₁ належить площині АВС

пряма DD₁ перетинає площину АВС

 визначити неможливо

Запитання 5

Яке взаємне розміщення прямої ВD і площини А₁В1С₁?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перпендикулярні

перетинаються

Запитання 6

Пряма а паралельна прямій с, пряма с∈α. Яке взаємне розміщення прямої а і площини α?

варіанти відповідей

пряма а і площина α паралельні

пряма а і площина α перетинаються

пряма а і площина α паралельні або мимобіжні

визначити неможливо

Запитання 7

Пряма a паралельна площині α. Площина β проходить через пряму a і перетинає площину α по прямій b. Тоді 

варіанти відповідей

b || a

b і a мимобіжні

b і a перетинаються

b і a перпендикулярні

Запитання 8

Прямі a і b паралельні, площина α проходить через пряму a, а площина β — через пряму b, α ∩ β= c. Тоді 

варіанти відповідей

пряма с паралельна до прямої а

пряма с паралельна до прямої b

пряма с паралельна до прямих a i b

пряма с перетинає прямі a i b

Запитання 9

Дано прямі а і b та площину α. Чи є правильним твердження:

якщо a || α і b || α, то a || b;

варіанти відповідей

так

ні

не завжди

Запитання 10

Відрізки BC і AD — основи трапеції ABCD. Трикутник BMC і трапеція ABCD не лежать в одній площині (див мал.). Точка E — середина відрізка BM, точка F — середина відрізка CM. Чи правильно, що EF і AD паралельні? 

варіанти відповідей

так

ні

неможливо визначити

Запитання 11

Через кінець А відрізка АВ проведено площину α.Через кінець В і точку С цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину у точках В₁ і С₁.Знайти СС₁, якщо АС:СВ=3:2, ВВ₁=32 дм.

варіанти відповідей

16 дм

19,2 дм

21⅓ дм

48 дм

Запитання 12

Точка M — середина сторони AB,  точка K — середина сторони BC трикутника ABC. Площина α проходить через точки M і К, паралельно прямій AC. Знайдіть площу чотирикутника AMKC, якщо площа трикутника ABC дорівнює 28 см2 .

варіанти відповідей

21 см2

56 см2

4 см2

7 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест