КЕФК Паралельність Перпендикулярність (повторення)

Додано: 3 вересня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 65 разів
12 запитань
Запитання 1

Скільки площин можна провести через 3 точки?

варіанти відповідей

одну

безліч

одну або безліч

визначити неможливо

Запитання 2

Дві прямі в просторі не мають спільних точок. Яким може бути взаємне розміщення цих прямих?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

збігаються

мимобіжні

Запитання 3

Точки А, В, С належать і площині α , і площині β. Чи можна стверджувати, що площини α і β збігаються?

варіанти відповідей

так

ні

не знаю

байдуже

Запитання 4

Якщо дві паралельні площини перетинаються третьою площиною, то прямі перетину

варіанти відповідей

паралельні

збігаються

перетинаються

мимобіжні

Запитання 5

Якщо дві прямі однієї площини паралельні двом прямим другої площини, то ці площини паралельні

варіанти відповідей

так

ні

визначити неможливо

байдуже

Запитання 6

При паралельному проектуванні квадрата на деяку площину можна отримати

варіанти відповідей

коло

квадрат

трапецію

паралелограм

Запитання 7

Прямі a і b перпендикулярні до однієї площини. Вказати взаємне розміщення прямих a і b

варіанти відповідей

паралельні

перпендикулярні

перетинаються

мимобіжні

Запитання 8

Площа багатокутника дорівнює площі ортогональної проєкції цього багатокутника на деяку площину. Чому дорівнює кут між площиною багатокутника і площиною ортогональної проєкції?

варіанти відповідей

00

450

900

такий випадок не існує

Запитання 9

Точка А лежить поза площиною α . Скільки прямих можна провести через точку А, перпендикулярних до площини α?

варіанти відповідей

одну

безліч

дві

три

Запитання 10

Точка А віддалена від площини на 8 см. З цієї точки до площини проведено похилу завдовжки 10 см. Чому дорівнює проєкція цієї похилої на площину?

варіанти відповідей

2 см

6 см

8 см

10 см

Запитання 11

Задано три площини α, β і γ. Відомо, що α⊥β, β∥γ. Вказати правильне твердження

варіанти відповідей

α∥γ

α⊥γ

кут між площинами α і γ дорівнює 450

жодне твердження не є правильним

Запитання 12

Пряма МВ перпендикулярна до площини паралелограма АВСD. Вказати кут між прямою MD і площиною паралелограма ABCD

варіанти відповідей

∠MDA

∠MDB

∠MBD

∠MDC

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест