Паралельність у просторі (теоретичний матеріал) В-1

Додано: 10 листопада 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 86 разів
24 запитання
Запитання 1

Якщо дві точки прямої належать площині, то:

варіанти відповідей

пряма й площина перетинаються

і вся пряма належить цій площині

пряма й площина паралельні

пряма й площина не перетинаються

Запитання 2

Які прямі в просторі не будуть мати спільних точок?

варіанти відповідей

Паралельні

Мимобіжні

Перпендикулярні

Суміжні

Запитання 3

Виберіть варіанти однозначного задання площини

варіанти відповідей

три точки, які не лежать на одній прямій

дві прямі, що перетинаються

пряма і точка, яка не належить даній прямій

дві паралельні прямі

пряма і точка, яка належить даній прямій

Запитання 4

Чи можуть дві площини мати тільки одну спільну точку?

варіанти відповідей

так, завжди

ні, ніколи

так, при певних умовах

встановити неможливо

Запитання 5

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Яка б не була площина існують точки, що належать цій площині, і точки, які не належать їй

Через будь-які три точки можна провести площину, і до того ж тільки одну

Якщо хоча б одна точка прямої належить площині, то вся пряма належить цій площині

Якщо дві різні площини мають спільну точку ,то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку

Запитання 6

Через пряму і точку, що не лежить на даній прямій, можна провести:

варіанти відповідей

 єдину площину

пряму, що не перетинає даної, і лише одну

не більш, як одну пряму, паралельну даній

дві прямі, що перетинають дану

Запитання 7

Точки А і В лежать у площині α , а точка С — поза нею. Які з наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Пряма АВ перетинає площину α; 

 пряма АВ  належить площині α;

пряма ВС  перетинає площину α;      

прямі СВ і АС перетинаються.

пряма ВС  належить площині α;  

точка С належить прямій АВ

Запитання 8

Паралельною проекцією прямої може бути  ...

варіанти відповідей

пряма або відрізок

відрізок або точка

точка або пряма

визначити не можливо

Запитання 9

Паралельною проекцією паралельних прямих на площині є...

варіанти відповідей

Прямі, що перетинаються

Прямі, що збігаються

Мимобіжні прямі

Паралельні прямі

Запитання 10

Які, з наведених фігур, можуть бути паралельною проекцією паралелограма?

варіанти відповідей

Довільний чотирикутник

Паралелограм

Трикутник

Прямокутник

П'ятикутник

Квадрат

Ромб

Трапеція

Запитання 11

Прямі а і в паралельні. Скільки існує площин, які проходять через пряму а та паралельні прямій в?

варіанти відповідей

одна

дві

жодної

безліч

Запитання 12

Якщо паралелограм АВСD і трапеція ABD1C1

 (АВ – основа) не лежать в одній площині, то:

варіанти відповідей

Пряма АВ паралельна площині (C1D1С) 

Пряма CD перетинає площину АВD1

Прямі АD и ВС - мимобіжні

Пряма C1D1 перетинає площину (АВС)

Запитання 13

В якому записі немає помилок?

варіанти відповідей

А ∉ α; C ∈ α; b ⊂ α

А ∉ α; C ∈ α; b ∈ α

А ∉ α; C ⊂ b; b ⊂ α

Запитання 14

Укажіть мимобіжні прямі

варіанти відповідей

АВ і С1D1

АВ і СС1

АВ і BС

АВ і СD

Запитання 15

Укажіть прямі, які паралельні площині ( А1 В1 С1 )

варіанти відповідей

АВ

АА1

А1В1

ВС

Запитання 16

αβ. Яким є взаємне розміщення прямих а і b?

варіанти відповідей

a ‖ b

a ⊥ b

a ∩ b

а і b -мимобіжні

Запитання 17

Пряма а паралельна площині β , пряма b належить площині β. Яким може бути взаємне розташування прямих а і b?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перетинаються

паралельні або мимобіжні

Запитання 18

Прямі m та n мимобіжні. Які з наведених тверджень є правильними?

І Прямі m та n перетинаються

ІІ Прямі m та n лежать в одній площині

ІІІ Існує пряма, паралельна прямій m, що перетинає пряму n

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ

лише ІІІ

лише ІІ і ІІІ

Запитання 19

Скільки всього різних площин можна провести через пряму а і точ­ку А, яка лежить на прямій а? 

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

жодної

Запитання 20

Які з наведених тверджень є правильними?

1. Через дві прямі, що перетинаються, можна провести лише одну площину.

2. Через точку, що не належить площині, можна провести безліч прямих, паралельних цій площині.

3. Якщо дві різні площини паралельні одній і тій самій прямій, то вони паралельні між собою.

варіанти відповідей

лише 1

лише 1 і 2

лише 1 і 3

лише 2 і 3

1, 2, 3

Запитання 21

У просторі задано паралельні прямі а і в. Які з наведених тверджень є правильними?

І Існує площина, що містить обидві прямі а і в.

ІІ Існує пряма, яка перетинає обидві прямі а і в.

ІІІ Існує точка, яка належить обом прямим а і в.

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ

лише І і ІІ

лише ІІ і ІІІ

Запитання 22

Якщо пряма паралельна площині, то вона...

варіанти відповідей

паралельна всім прямим в цій площині

паралельна одній прямій в цій площині

паралельна деяким прямим в цій площині

має з площиною одну спільну точку

Запитання 23

Вкажіть властивості фігур, які не зберігаються під час паралельного проектування

варіанти відповідей

міра кута (зокрема прямий кут зображають довільним кутом)

паралельність відрізків

рівність (пропорційність) кутів

перпендикулярність прямих

Запитання 24

Як читати запис: α ∩ β = с ?

варіанти відповідей

с - пряма перетину площин α і β

пряма с перетинає площини α та β

площина α перетинає площину β у точці С

с - пряма, яка паралельна площинам α і β

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест