"Вологість повітря. Поверхневий натяг. Капілярні явища"

Додано: 27 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 63 рази
12 запитань
Запитання 1

Температура, при якій починають запотівати вікна називають:

варіанти відповідей

Температурою запотівання


 

Точкою роси


Точкою запотівання

Температурою роси.

Запитання 2

Молекули поверхневого шару рідини (порівняно з молекулами всередині рідини) мають ... потенціальну енергію.варіанти відповідей

меншу

надлишкову

однакову

 нульову

Запитання 3

За психрометричною таблицею визначте відносну вологість повітря, якщо вологий термометр показує 21 С, а сухий 25 С.

варіанти відповідей

67%

69%

70%

77%

Запитання 4

Яким приладом вимірюють вологість повітря?

варіанти відповідей

нанометром

психрометром

барометром

термометром

Запитання 5

Відносна вологість 100%. Що це означає?

варіанти відповідей

Водяна пара, що міститься в повітрі, стає насиченою.

Якщо розлити 10 г води, то відносна вологість стане 110%.

Відносна вологість не може набувати такого значення.

 На 1 м3 припадає 100 г води.

Запитання 6

Поверхневий натяг рідини залежить від природи рідини: ...

варіанти відповідей

у нелетких рідин (ртуть) поверхневий натяг менший, ніж у летких (спирт, ефір).


у нелетких рідин (ртуть) поверхневий натяг більший, ніж у летких (спирт, ефір).


у летких рідин (спирт, ефір) поверхневий натяг більший, ніж у нелетких (ртуть).

Запитання 7

Формула для розрахунку абсолютної вологості повітря

варіанти відповідей
Запитання 8

Формула для розрахунку відносної вологості повітря

варіанти відповідей
Запитання 9

Сухий і вологий термометри психрометра показує температуру 

260С та 22 0 С .Визначте відносну вологість повітря. Відповідь надати у відсотках.

варіанти відповідей

68%


71%


100%


69%

Запитання 10

Точкою роси називають температуру, за якої...

варіанти відповідей

рідина закипає

ненасичена пара стає насиченою 

припиняється перехід молекул із рідини в пару

припиняється перехід молекул із пари в рідину

Запитання 11

Ртуть змочує сталь, але не змочує скло. Виберіть рисунок, що відповідає ситуації, коли в сталеву посудину зі ртуттю опустили скляну трубку. 

варіанти відповідей
Запитання 12

Щоб зменшити поверхневий натяг води потрібно...

варіанти відповідей

її охолодити

нагріти її

розчинити в ній пральний порошок

збільшити її масу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест