47-2. Передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор.

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 244 рази
12 запитань
Запитання 1

Яке явище лежить в основі роботи трансформатора?

варіанти відповідей

Теплова дія струму

Електромагнітна індукція

Хімічна дія струму

Магнітна дія струму

Запитання 2

З якою метою для передачі електроенергії на великі відстані напругу значно підвищують? 

варіанти відповідей

Тому що це міжнародний стандарт

Щоб зменшити втрати на нагрівання проводів

Так історично склалося 

Так як електричні проводи «працюють» тільки при високих напругах

Запитання 3

У підвищувальному навантаженому трансформаторі...

варіанти відповідей

постійна напруга у вторинній обмотці більша, ніж у первинній

сила струму у вторинній обмотці більша

сила струму у вторинній обмотці менша

зростає напруга і сила струму у вторинному колі

Запитання 4

За допомогою трансформатора зменшують напругу у вторинній обмотці в 4 рази. При цьому сила струму в ній...

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

збільшиться удвічі

зменшиться в 4 рази

зменшиться удвічі

Запитання 5

Чому осердя трансформатора роблять не суцільним, а виготовляють з окремих ізольованих сталевих листів?

варіанти відповідей

щоб зменшити масу трансформатора

щоб послабити магнітне поле

щоб зменшити вібрацію осердя

щоб зменшити нагрівання осердя вихровими струмами

Запитання 6

Знайдіть коефіцієнт трансформації, якщо в первинній обмотці міститься 40 витків, у вторинній – 100.

варіанти відповідей

0,4

0,25

2,5

4

Запитання 7

Знайдіть ККД трансформатора, якщо в первинній обмотці за напруги 200 В струм 0,5 А, а у вторинній потужність 80 Вт.

варіанти відповідей

1,25%

80%

8%

12,5%

Запитання 8

Трансформатор підвищує напругу від 220 В до 2200 В. Скільки витків має вторинна обмотка, якщо в первинній обмотці трансформатора 10 витків? 

варіанти відповідей

100

1000

1

10000

Запитання 9

Трансформатор з коефіцієнтом трансформації 5 знижує напругу від 1200 В до 220 В. При цьому у вторинній обмотці сила струму дорівнює 0,2 А. Визначте опір вторинної обмотки. (Втратами енергії в первинній обмотці знехтувати).

варіанти відповідей

1 Ом

1000 Ом

100 Ом

10 Ом

Запитання 10

Якщо коефіцієнт трансформації менший за одиницю (k<l), то трансформатор називають…

варіанти відповідей

Понижувальним

Підвищувальним

Трансформуючим

Запитання 11

Якщо коефіцієнт трансформації більший за одиницю (k>l), то трансформатор називають…

варіанти відповідей

Понижувальним

Підвищувальним

Трансформуючим

Запитання 12

Відношення потужності, яку трансформатор віддає споживачу електричної енергії, до потужності, яку трансформатор споживає з електричної мережі - це…

варіанти відповідей

ККД трансформатора

Коефіцієнт трансформації

Коефіцієнт напруги трансформатора

ККД струму трансформатора

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест