Переміщення .Рух

Додано: 13 квітня 2022
Предмет: Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Переміщення .Рух
Тест виконано: 256 разів
20 запитань
Запитання 1

У яку точку при повороті навколо точки О на кут 900 за годинниковою стрілкою перейде точка А(2; 0)?


варіанти відповідей

А′(0; 2)

А′(-2; 2)

А′(0; -2)

А′(-2; 0)

Запитання 2

Паралельне перенесення задано формулами: 

х′ = х + 5, у′ = у - 3.

У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(-3; 8)?


варіанти відповідей

А′(-2; -5) 

А′(-2; 5)

А′(2; 5)

А′(3; -8)

Запитання 3

Дано точки F(-4; -2), T(-2; 5). Вкажіть координати точок F′ і T′ , якщо відрізок F′T′ симетричний до відріка FT відносно початку координат.


варіанти відповідей

F′(4; 2), T′(2; 5) 

F′(-4; -2), T′(-2; -5)

F′(4; 2), T′(2; -5)

F′(-4; -2), T′(2; -5)

Запитання 4

При переміщенні ∆АВС перейшов у ∆А′В′С′. Знайдіть кути ∆А′В′С′, якщо ∆АВС рівнобедрений з основою АС, а ∠В = 500


варіанти відповідей

∠А′ = 650, ∠В′ = 500, ∠С′ = 650  

∠А′ = 800, ∠В′ = 500, ∠С′ = 500  

∠А′ = 500, ∠В′ = 500, ∠С′ = 800

∠А′ = 500, ∠В′ = 800, ∠С′ = 500

Запитання 5

Рухом є ...

варіанти відповідей

паралельне перенесення

гомотетія

поворот

осьова симетрія

центральна симетрія

подібність

Запитання 6

Яка точка симетрична точці А(-5;6) відносно початку координат?


варіанти відповідей

(-5; -6)

(5; 6)

(5; -6)

(-6; 5)

Запитання 7

Які координати має точка симетрична точці Р(-6;4) відносно осі OУ?


варіанти відповідей

(6; -4)

(-6; -4)

(6;4)

(4; -6)

Запитання 8

Знайдіть координати точки, симетричної точці N(-3; -1) відносно осі ОХ.варіанти відповідей

(-3; 1)

(3; 1)

(3; -1)

(-1; -3)

Запитання 9

Укажіть переміщення, при якому чотирикутник АВСD, зображений на рисунку, переходить у чотирикутник МКNР.

варіанти відповідей

центральна симетрія

осьова симетрія

поворот

паралельне перенесення

Запитання 10

ABCDEF - правильний шестикутник.У яку точку при повороті навколо точки О на кут 1200 проти годинникової стрілки перейде точка B?варіанти відповідей

 у точку F

у точку А

у точку D

у точку C

Запитання 11

Якщо фігура F переходить у фігуру F′, тоді фігуру F′ називають...

варіанти відповідей

рухом

прообразом

образом

перетворенням

Запитання 12

Точки А1і В1 є образами відповідно точок А і В при паралельному перенесенні відрізка АВ. Знайдіть довжину відрізка А1В1, якщо АВ=5 смваріанти відповідей

3 см

5 см

4 см

6 см

Запитання 13

Під час паралельного перенесення точка А (2;4) переходить у точку А1(5;8) В яку точку перейде точка В(-3;-8) ?

варіанти відповідей

(1;-2)

(-5;9)

(0;-4)


(-2;-6)

Запитання 14

Яка із наведених фігур має центр симетрії?

варіанти відповідей

Паралелограм

Тупокутний трикутник

Прямокутна трапеція

Рівнобічна трапеція

Запитання 15

На який із кутів потрібно повернути квадрат АВСD навколо його центра симетрії, щоб середина сторони АВ перейшла в середину СD?

варіанти відповідей

1200

800

450

1800

Запитання 16

На яких малюнках зображено симетрію відносно точки?

варіанти відповідей
Запитання 17

На яких малюнках зображено симетрію відносно прямої?

варіанти відповідей
Запитання 18

Сторона правильного трикутника АВС дорівнює 5 см. Знайти периметр трикутника MNK, який є образом трикутника АВС, отриманим в результаті переміщення.

варіанти відповідей

15 см

25 см

150 см

20 см

Запитання 19

Кінці поданого відрізка знаходяться в точках А (5; 9), В(−3; 1). Знайти координати центра симетрії даного відрізка.

варіанти відповідей

(8; 5)

(1; 5)

(−4; −5)

(−1; −5)

Запитання 20

В яку точку переходить точка А(–2; 0) при повороті відносно початку координат на 180° за годинниковою стрілкою?


варіанти відповідей

А'(–2; –2)


 А'(0; 2)

 


 А'(2; 0)

 

А'(0; –2)


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест