Перетворення фігур.

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 4 рази
10 запитань
Запитання 1

Знайти координати точки, симетричної точці (3;5) відпосно початку координат.

варіанти відповідей

(-5;3)

(5;-3)

(3;5)

(-3;-5)

Запитання 2

Яка з вказаних фігур має центр симетрії?

варіанти відповідей

Відрізок

Трапеція

Трикутник

Кут

Запитання 3

Знайти координати точки, симетричної точці (-3;4) відносно осі х.

варіанти відповідей

(4;-3)

(3;4)

(3;-4)

(-3;-4)

Запитання 4

Яка з вказаних фігур має лише одну вісь симетрії?

варіанти відповідей

Квадрат.

Коло

Парабола

Ромб

Запитання 5

Дано точку А(1;3), Знайти координати точки А1, у яку перейде А при повороті навколо початку координат на кут 900 за годинниковою стрілкою.

варіанти відповідей

(3;-1)

(-3;1)

(-1;3)

(-2;2)

Запитання 6

При паралельному перенесенні точка А(2;3) переходить у точку А1 (5;1). У яку точку перейде В(-2;1)?

варіанти відповідей

(-5;3)

(1;-1)

(-1;1)

(5;-3)

Запитання 7

Знайти рівняння кола, яке є образом кола х22 =1 при паралельному перенесенні на вектор а( -5;2)

варіанти відповідей

(х-5)2+(у+2) =2

(х+5)2 +(у-2)2=1

(х-5)2-(у+2)2=1

(х+5)2-(у-2)2=2

Запитання 8

Точка А1(-8;12)- образ точки А(х;-3) при гомотетії з центром у початку координат. Знайти х.

варіанти відповідей

-17

-2

2

-7

Запитання 9

Точка А(2:-3)- образ точки В(8;6) при гомотетії з центром у точці М(4;0). Знайти коефіцієнт гомотетії.

варіанти відповідей

3

2

0,5

-0,5

Запитання 10

Площі двох подібних трикутників дорівнюють 28 см2 і 63 см2. Одна зі сторін трикутника дорівнює 8 см. Знайти сторону другого трикутника, що відповідає даній стороні першого.

варіанти відповідей

4 см

9 см

12 см

1,5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест