Перетворення графіків. Побудова квадратичної функції

Додано: 24 травня
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 131 раз
15 запитань
Запитання 1

Яка з точок належить графіку функції у = х2 - 3х

варіанти відповідей

А(0;1)

В(1;2)

С(2;- 3)

К(-1;4)

Е(-1;0)

Н(1;1)

не знаю

Запитання 2

Знайдіть нулі функції у = х2-9х+8.

варіанти відповідей

8

-8; 1

 1; 8

1

Що таке нулі функції?!

Запитання 3

Знайти координати вершини функції y = x2+2x-8.

варіанти відповідей

(-1;9)

(-1;-9)

(1;9)

(1;-9)

не пам'ятаю формулу

(2;8)

(8;2)

(0;0)

Запитання 4

Графіком якої з наведених функцій є парабола?

варіанти відповідей

у = 6⁄х

у = х3 + 3х - 5

у = - 6х2 + 5х - 6

у = 6х - 7

А що таке парабола?

Запитання 5

Встановити за графіком проміжки, на яких функціях набуває від'ємних значень

варіанти відповідей

(3; 5)

(–∞; 3) U(5; +∞)

(–∞; 4)

 (4; +∞)

(–∞; 1)

забув

Запитання 6

Знайдіть координати вершини функції y = –x2 + 2x + 5.

варіанти відповідей

(1; 6)

(1; 2)

(–1; 2)

(–1; 6)

Запитання 7

Графік якої з наведених функцій отримаємо, якщо паралельно перенесемо графік функції у = х2 уздовж осі абсцис на 3 одиниці вправо:

варіанти відповідей

у = х2 + 3

у = х2 - 3

у = (х + 3)2

у = (х - 3)2

Запитання 8

Графік якої з наведених функцій отримаємо, якщо паралельно перенесемо графік функції у = х2 уздовж осі ординат на 7 одиниць угору:

варіанти відповідей

у = х2 + 7

 у = х2 - 7

у = (х + 7)2

у = (х - 7)2

Запитання 9

Задайте формулою функцію, графік якої зображено на рисунку

варіанти відповідей

у = х2 + 3

  у = (х+3)2

у = х2 − 3

у = (х−3)2

Запитання 10

Задайте формулою функцію, графік якої зображено на рисунку

варіанти відповідей

у = х2 − 4

  у = х2 +4

у = −х2 +4

 у = −х2 − 4

Запитання 11

Графік функції у = х² зсунули ліворуч на 2 одиниці і підняли вгору на 5 одиниць. Графік якої функції отримали?

варіанти відповідей

у = (х – 2)² + 5

у = (х – 5)² - 2

у = (х + 2)² + 5

у = (х +5)² + 2

Запитання 12

Задайте формулою функцію, графік якої зображено на рисунку

варіанти відповідей

у=(х+2)2−4

 у=(х−2)2−4

 у=(х+2)2+4

 у=(х−2)2+4

Запитання 13

Виберіть графік функції y=√x

варіанти відповідей
Запитання 14

Виберіть формулу для графіка функції, зображеного на малюнку

варіанти відповідей

y=|x2+2x|

y=x2-2x

y=|x2-2x|

y=x2+2x

Запитання 15

Вкажіть ескіз графіка функції y=1-x2

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Хочу на канікули!

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест