Узагальнення вивченого за рік алгебра

Додано: 24 травня
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 474 рази
17 запитань
Запитання 1

Оцініть периметр правильного трикутника зi стороною a см, якщо

5<a < 7.


варіанти відповідей

15<Р<21

17<Р<23

13<Р<18

11<Р<15

Запитання 2

Який з числових проміжків є розв’язком подвійної нерівності -5<2x+3≤5

?

варіанти відповідей

(-4;1]

[-4;1)

(-4;1)

[-4;1]

Запитання 3

Скільки відсотків години складає 18 хвилин?

варіанти відповідей

20

30

25

35

Запитання 4

У скриньці 10 чорних і 5 білих кульок. Із скриньки навмання виймається 1 кулька. Знайдіть ймовірність того, що ця кулька біла.


варіанти відповідей

5/15

10/15

Запитання 5

Знайти добуток нерівностей 1 < 3 і 10 < 5

варіанти відповідей

10<15

5<30

3<50

30<5

Запитання 6

Яка з послідовностей є арифметичною прогресією?

варіанти відповідей

2; 6; 10; 15;

-7; 5; -3; 1

-23;-20;-17;-14

14; 17; 20; 23

Запитання 7

Яка з послідовностей є геометричною прогресією?

варіанти відповідей

14; 17; 20; 23

12; 9; 6; 4

2;4;8;16

3;6;18;54

Запитання 8

. Вкажіть за графіком нулі функції

варіанти відповідей

–2; 3

–2; 6;

6; 3;

3; 6. 

Запитання 9

Розв’яжіть систему нерівностей і вкажіть її найбільший цілий розв'язок 

варіанти відповідей

-5;

- 4;

3;

4.

Запитання 10

За даним графіком визначте проміжки, на яких функція приймає додатні значення.


варіанти відповідей

(-∞; 1⌉ ∪ ⌊3; ∞);

⌈1; 3⌉;

(-∞; 1) ∪ (3; ∞);

Запитання 11

Яке число є розв’язком нерівності  х2 - 3х + 2 < 0?

варіанти відповідей

1;

1,5;

2;

4.

Запитання 12

Знайдіть другий член геометричної прогресії (bn), якщо b1 = 72, b3 = 2,

 та bn > 0.

варіанти відповідей

12;

-12;

144;

12 та -12.

Запитання 13

Знайдіть медіану вибірки 2,4; 2,7 ; 2,3; 2,5; 2,8; 3,0.

варіанти відповідей

2, 65;

2,7;

2,6;

2,58.

Запитання 14

У скриньці 5 чорних і 7 білих кульок. Із скриньки навмання виймається 1 кулька. Знайдіть ймовірність того, що ця кулька біла.


варіанти відповідей

5/7;

5/12;

7/12;

7/5.

Запитання 15

Розв׳яжіть нерівність  

варіанти відповідей

(−∞; 1]U(3; +∞);

(−∞; 1]U[3; +∞);

[1; 3];

(1; 3).

Запитання 16

На уроці було 16 дівчат та 10 хлопців. На перерву вийшли 12 учнів. Яка з наведених подій є неможливою?


варіанти відповідей

на перерву не вийшли дівчата;

на перерву вийшли тільки дівчата;

на перерву вийшли тільки хлопці;

на перерву вийшли і дівчата і хлопці.

Запитання 17

Визначте кількість членів арифметичної прогресії (аn),

якщо а1 = 10, аn = 200, d = 5.

варіанти відповідей

37;

39;

43;

45.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест