Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Перевірка знань за темою "Основи. Солі"

Додано: 21 квітня 2021
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 2150 разів
17 запитань
Запитання 1

Доповніть визначення "основи - це складні речовини, утворені....

варіанти відповідей

аніонами металічних елементів і катіонами гідроксильних груп

катіонами металічних елементів і аніонами гідроксильних груп

катіонами металічних елементів і аніонами кислотних залишків

катіонами Гідрогену і аніонами кислотних залишків

Запитання 2

Доповніть визначення: солі - це складні речовини, утворені ...

варіанти відповідей

катіонами металічних елементів і аніонами кислотних залишків

катіонами Гідрогену і аніонами кислотних залишків

аніонами металічних елементів і катіонами гідроксильних груп

катіонами металічних елементів і аніонами гідроксильних груп

Запитання 3

У якому ряді сполук розміщені лише основи:


варіанти відповідей

Cu(OH)2, K2О, Р2О5

 Cu(OH)2, KOH, Ba(OH)2

  Al(OH)3, CaO, Ba(NO3)2

 CuO, H2SiO3, CO2

Запитання 4

Вкажіть групу речовин, яка містить лише амфотерні основи:

варіанти відповідей

KOH Ca(OH)2 Zn(OH)2

Ba(OH)2 Cu(OH)2 NaOH

Be(OH)2 Zn(OH)2 Al(OH)3

Запитання 5

Користуючись таблицею розчинностей, укажіть ряд формул нерозчинних у воді основ:

варіанти відповідей

Ba(OH)2, NaOH, KOH, Ca(OH)2

 Fe(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3

CaO, CuOН, FeO, CrO, BaO

 CrO, Ba(OН)2, Cu(OH)2, Al(OH)3

Запитання 6

Речовина Fe(OН)2 має назву:

варіанти відповідей

 ферум (ІІ) гідроксид.

ферум (ІІІ) гідроксид;

 ферум (ІІ) оксид;

ферум (ІІ) сульфід;

Запитання 7

Укажіть назву сполуки Fe2 (SO4)3:

варіанти відповідей

ферум (ІІІ) сульфат

 ферум (ІІІ) оксид;

 ферум (ІІІ) гідроксид;

  ферум (ІІ) сульфат

Запитання 8

Вкажіть всі формули солей:

варіанти відповідей

Mg(OH)2;

  NaNO3;

 HNO3;

CaO;

BaCl2.

Запитання 9

Користуючись таблицею розчинності, знайди нерозчинну у воді сіль:

варіанти відповідей

CaCO3

AlCl3

CaCl2

FeSО4

Запитання 10

Укажіть формулу манган (ІІ) сульфату:


варіанти відповідей

MnSO3

  Mn2SO4

Mn2SO3

MnSO4

Запитання 11

Як називаються речовини, що змінюють своє забарвлення під дією основ і яким найкраще можна визначити основи?

варіанти відповідей

 інгібітор

 каталізатор

індикатор

фенолфталеїн

метилоранж

лакмус

Запитання 12

Виберіть продукти реакції K2S + HCl →

варіанти відповідей

 H2S

  KH

  KCl

  H2

Запитання 13

В якому рядку правильно вказані продукти реакції H3PO4 + Ba(OH)2 =

варіанти відповідей

 BaPO4 + H2O

  H2Ba + P2O5

Ba3(PO4)2 + H2O

HBaO + P2O5

Запитання 14

Яку речовину в даній реакції слід поставити замість крапочок

CaO + ..... —> Са(ОН)2 

варіанти відповідей

 O2 

 НСl

  Н2O

 Н2

Запитання 15

Визначте речовину Х у хімічній реакції, що описується рівнянням:

Ba(OH)2 + X → BaSO+ H2O

варіанти відповідей

H2SO4

Na2SO4

SO2

S

Запитання 16

Позначте рівняння реакції нейтралізації.

варіанти відповідей

CuSO+ 2KOH = Cu(OH)2↓ + K2SO4

MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + H2O + CO2

CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

Запитання 17

Позначте метал, який не взаємодіє з купрум (ІІ) хлоридом


варіанти відповідей

Fe

  Al

 Zn

 Au

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест