Періодичний закон і будова атома

Додано: 10 жовтня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 101 раз
12 запитань
Запитання 1

Атом - це

варіанти відповідей

найменша електронейтральна, хімічно неподільна структурна частинка, яка складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів.

найменша частинка хімічного елемента, яка складається з негативно зарядженого ядра та позитивно заряджених електронів.

Запитання 2

У ядрі містяться

варіанти відповідей

електрони і позитрони

протони і нейтрони

електрони та нейтрони

тільки протони

Запитання 3

Позначте число протонів у ядрі атома хімічного елемента з порядковим номером 25

варіанти відповідей

20

30

26

25

Запитання 4

Позначте символ хімічного елемента та заряд ядра його, якщо у періодичній системі він знаходиться у ІІІ періоді , ІІ групі головній підгрупі

варіанти відповідей

Mg. +24

Al. +13

Mg. +12

Al. +27

Запитання 5

Позначте символ та число нейтронів у ядрі атома хімічного елемента з порядковим номером 26

варіанти відповідей

Ti. 26

Fe. 30

CI.35

Fe. 26

Запитання 6

Позначте кількість енергетичних рівнів у атома Калію

варіанти відповідей

2

4

7

3

Запитання 7

Укажіть назву частинок, що утворюють електронну оболонку атома

варіанти відповідей

Електрони

Позитрони

Протони

Нукліди

Запитання 8

Протонне число - це

варіанти відповідей

загальна кількість протонів у ядрі атома хімічного елемента.

загальна кількість нейтронів у ядрі атома хімічного елемента.

загальна кількість електронів у ядрі атома хімічного елемента.

загальна кількість нуклонів у ядрі атома хімічного елемента.

Запитання 9

По періоду металічні властивості

варіанти відповідей

посилюються

послаблюються

не змінюються

Запитання 10

По групі неметалічні властивості

варіанти відповідей

посилюються

послаблюються

не змінюються

Запитання 11

Позначте число нейтронів у ядрі нукліда 2613Al

варіанти відповідей

27

13

14

10

Запитання 12

У періодичній системі хімічних елементі Д.І. Менделєєва за порядковим номером елемента можна визначити

варіанти відповідей

число протонів у ядрі атома

число нейтронів у ядрі атома

число електронів у атомі

число нейтронів та електронів