Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.Будова атома.

Додано: 10 січня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 63 рази
9 запитань
Запитання 1

Позначте хімічний елемент, який відрізняється від усіх наведених за положенням у періодичній системі.

варіанти відповідей

А. Гелій

Б. Неон

В. Гідроген

Г.Аргон

Запитання 2

Штучно одержані радіоактивні ізотопи 13153 Е деякого елемента використовують у медицині для дослідження та лікування щитоподіьної залози. Укажіть відповідь, у у якій зазначено назву елемента Е , число протонів, число нейтронів та число електронів у цьому ізотопі.

варіанти відповідей

А. Йод, 53 р,78n,53 e

Б. Йод, 78 р,53n,78 e

В.Йод, 53 р,131n,78 e

Г. Інша відповідь

Запитання 3

Деякі речовини, що містять ізотопи 14761Е , безперервно світяться протягом кількох років. Тому їх застосовують для виготовлення вказівників і написів у місцях, що погано освітлені. Укажіть відповідь, у якій зазначено назву Е, число протонів, число нейтронів та число електронів у цьому ізотопі.

варіанти відповідей

А. Прометій, 86 р, 61n, 86 е

Б. Радон, 61 р, 86 n, 61 е

В. Прометій, 61 р, 86 n, 61 е

Г. Радон, 86 р, 147 n, 86 е

Запитання 4

Позначте заряд атома, модель якого зображено на малюнку

варіанти відповідей

А. +8

Б. +10

В. +3

Г. +13

Запитання 5

Позначте формулу орбіталі, на якій розміщуються електрони зовнішнього енергетичного рівня атома Калію

варіанти відповідей
Запитання 6

Позначте розподіл електронів в атомі металічного елемента.

варіанти відповідей

А. 2,8,6

Б. 2,8,4

В. 2,8,2

Г. 2,8

Запитання 7

Укажіть,що є однакове в будові атомів Оксигену та Сульфуру

варіанти відповідей

А.число енергетичних рівнів

Б. число електронів на зовнішньому енергетичному рівні

В. число протонів у ядрі

Г. радіуси атомів

Запитання 8

Гідрат вищого оксиду деякого елемента Е використовується для проведення ремонтно-будівельних робіт - побілки стін у житлових і нежитлових приміщеннях , додавання в розчини для штукатурки, кладки тощо. Позначте формулу цього гідрату, якщо атом елемента має електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня 4s2 .

варіанти відповідей

А. Н2ЕО2

Б. ЕО2

В. Е(ОН)2

Г. ЕОН

Запитання 9

Надлишкове надходження двовалентного елемента Е до організму призводить відкладення його в тканинах ( хвороба Вільсона) і може спричинити виникнення бронхіальної астми, захворювання нирок, захворювання печінки, а також інтоксикацію організму. Елемент Е утворює оксид, відносна молекулярна маса якого на 187 менша від відносної молекулярної маси сполуки Алюмінію з Бромом(І). Визначте елемент Е.

варіанти відповідей

А. Сульфур S

Б. Магній Mg

В. Силіцій Si

Г. Купрум Cu

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест