Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.8 клас

11 запитань
Запитання 1

Укажіть порядкові номери елементів, що належать до одного періоду:

варіанти відповідей

20, З0, 38

7, 8, 16

19, 20, 29

9, 17, 35

Запитання 2

Укажіть символи хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи Періодичної системи Д. І. Менделєєва:

варіанти відповідей

S, О, Те

Сr, Sе, Мо

 S, Sе, Сr

S, О, Сr

Запитання 3

Укажіть групу речовин, яка містить лише інертні елементи:

варіанти відповідей

Не, Ni, Со, Ne

Аr, Вr, I, Rn

F, Сl, Вr, I

 Хе, Nе, Не, Кr

Запитання 4

Який елемент утворює вищий оксид складу Е2О

варіанти відповідей

Sr

Cl

Cr

Cs

Запитання 5

Невідомий елемент знаходиться у VIII групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду рівна 254. Назвіть клемент?

варіанти відповідей

 Осьмій

Ферум

Технецій

Ксенон

Запитання 6

Молекулярна маса оксиду лужного елемента рівна462,який це елемент:

варіанти відповідей

 Магній

 Францій

Калій

Натрій

Алюміній

Запитання 7

Горизонтальний ряд хімічних елементів, що починається лужним металом та закінчується інертним елементом називається:

варіанти відповідей

рядом

групою

періодом

підгрупою

Запитання 8

Батька Менделєєва звали:

варіанти відповідей

Дмитром;

Миколою;

 Іваном ;

Василем,

Запитання 9

Які групи хімічних елементів " виселені" із основної частини таблиці

варіанти відповідей

 лужні метали

метали

актиноїди

неметали

лантаноїди

галогени

 інертні гази

Запитання 10

Періодична система (ПС) хімічних елементів Д.І.Менделєєва - це.....

варіанти відповідей

графічне відображення Періодичної групи.

графічне відображення Періодичного закону.

графічне відображення Періодичного нукліда.

це класифікація хімічних елементів

Запитання 11

В якому році Д.І.Мендєлєєвим був відкритий періодичний закон?........в основу закону поклав......

варіанти відповідей

 1855 р

1825 р

1869 р

1871 р

розміри атома

масу атома

 об"єм атома

густину атома

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест