Перпендикуляр і похила №1

Додано: 26 березня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 732 рази
11 запитань
Запитання 1

1. На рисунку відрізок АО - це

варіанти відповідей

перпендикуляр

похила

проекція

вісь

Запитання 2

На рисунку відрізок ОВ - це...

варіанти відповідей

перпендикуляр

похила

проекція

вісь

Запитання 3

Скільки перпендикулярів можна провести з точки простору до площини?

варіанти відповідей

жодного

один

два

безліч

Запитання 4

Скільки похилих можна провести з даної точки простору до площини?

варіанти відповідей

жодної

одну

дві

безліч

Запитання 5

Знайти відстань від точки А до нижньої грані куба, якщо ребро куба дорів­нює 5 см. 

варіанти відповідей

0 см

2,5 см

5 см

10 см

Запитання 6

Вкажіть правильне твердження

варіанти відповідей

Проекція похилої завжди більша за саму похилу.

Перпендикуляр завжди більший за похилу.

Перпендикуляр завжди більший за проекцію.

Похила завжди більша за перпендикуляр.

Запитання 7

На рисунку зображено куб ABCDА1B1C1D1. Укажіть проекції відрізка В1на площину грані ВВ1С1С.

варіанти відповідей

BD

B1C

BC1

AB1

Запитання 8

Знайти довжину похилої, якщо довжина перпендикуляра дорівнює 8 см, а проекція похилої на площину — 6 см. 

варіанти відповідей

2 cм

10 см

14 см

2√7 см

Запитання 9

З точки А до площини α проведено дві похилі АВ і AD, довжини яких дорівнюють 17 см і 10 см відповідно. Знайдіть довжину проекції похилої АD, якщо довжина проекції похилої АВ дорівнює 15 см.

варіанти відповідей

6 см

8 см

10 см

15 см

Запитання 10

З точки до площини проведено перпендикуляр і похилу. Довжина проекції похилої дорівнює 3см. Знайдіть довжини перпендикуляра, якщо кут між перпендикуляром і похилою дорівнює 30°.

варіанти відповідей

3√3 см

3 см

6 см

12 см

Запитання 11

З точки Т до площини α проведено похилі ТА і ТВ та перпендикуляр ТО, ТА = 17 см, ОА = 15 см, АВ = 3√19 см,

АОВ=60°. Знайдіть довжину похилої ТВ.

варіанти відповідей

10 см

√145 см

10 см або √145 см

Задача розв'язку не має.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест