Перпендикулярність площин

Додано: 24 лютого 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 85 разів
6 запитань
Запитання 1

Назвіть перпендикулярні площини

варіанти відповідей

АА1В1 і СС1D1

CBB1 i DAA1

ABC i CAA1

A1B1C1 i ABC

Запитання 2

Вибери правильне твердження:

варіанти відповідей

Якщо площини α і β перпендикулярні, то будь-яка пряма, що лежить у площині α, перпендикулярна площині β

Якщо площини α і β перпендикулярні, то площина α перпендкулярна до будь-якої прямої, паралельної площині β

Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, то ці площини паралельні

Через точку, яка не лежить на площині, можно провести безліч площин, перпендикулярних даній.

Запитання 3

Дано три площини α, β і γ такі, що α⊥β, β⊥γ. Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

Площини α і γ паралельні.

Площини α і γ перпендикулярні.

Кут між площинами α і γ дорівнює 450

Жодне з інших трьох тверджень не є правильним

Запитання 4

До площини рівнобедренного трикутника АВС АВ=АС, проведено перпендикуляр АD. АЕ - медіана. Відстанню від точки D до прямої ВС є довжина відрізка ...

варіанти відповідей

DE

DB

DC

Не можна визначити

Запитання 5

На рисунку зображено куб, ребро якого дорівнює 6 см. Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Відстань між точкою А і площиною DВВ1 дорівнює 3√2 см

Пряма АА1 і пряма СС1 дорівнюють 6 см.

Відстань між прямою АВ і площиною CDD1 2√3 см

Відстань між площинами АВС і А1В1С1 3 см.

Запитання 6

На рисунку зображено куб. Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

Кут між прямими С1С і АВ дорівнює 00

Кут між прямими АВ1 і АС дорівнює 600

Кут між площиною АСС1 і ВВ1D1 дорівнює 900

Кут між площинами АА1С1 і СВВ1 лорівнює 450

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест