Перпендикулярність площин. Двогранний кут.

Додано: 12 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..

варіанти відповідей

00

900

1800

600

Запитання 2

Дві площини називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює ...

варіанти відповідей

00

900

1800

600

Запитання 3

Величиною ... кута називають величину його ... кута

варіанти відповідей

двогранного, найбільшого лінійного

лінійного, двогранного

 двогранного, лінійного

Запитання 4

Кут між двома площинами дорівнює φ. Укажіть можливе значення φ.

варіанти відповідей

1790

1810

890

620

Запитання 5

Пряма ЕА перпендикулярна до площини квадрата АВСD. Якому з наведених кутів дорівнює кут між площинами (АВС) і (ВСЕ)?

варіанти відповідей

∠АВС

∠ВСЕ

∠АВЕ

∠ЕВС

Запитання 6


Кут ABC—лінійний кут двогранного кута з ребром b.Яке взаємне розміщення прямої і площини (ABС)?

варіанти відповідей

перетинаються, але не перпендикулярні

перпендикулярні

пряма лежить у площині

паралельні

Запитання 7

Виберіть перпендикулярні площиниваріанти відповідей

(АА1В1) і (СС1D1)

(ABC) i (CAA1)

(АA1C1) i (BВ1D1)

(CBB1) i (DAA1)

Запитання 8

На рисунку зображено куб. Виберіть правильні твердженняваріанти відповідей

Кут між прямими С1С і АВ дорівнює 00

Кут між площиною (АСС1) і (ВВ1D1) дорівнює 900

Кут між прямими АВ1 і АС дорівнює 600

Кут між площинами (АА1С1) і (СВВ1) дорівнює 450

Запитання 9

Оберіть правильне твердження:

1) якщо площини α і β перпендикулярні, то будь-яка пряма, що лежить у площині α, перпендикулярна до площини β

2) якщо дві площини перпендикулярні до третьої площини, то ці площини паралельні

3) якщо площини α і β перпендикулярні, то площина α перпендикулярна до будь-якої прямої, паралельної площині βваріанти відповідей

1), 3)

3)

1)

2), 3)

2)

1), 2), 3)

Запитання 10

Площини прямокутників ABCD і CBFE перпендикулярні. Оберіть правильні твердження:варіанти відповідей

BF ⊥ AB

BE ⊥ AB

BE ⊥ BD

BD ⊥ FE

Запитання 11

Кут між двома площинами дорівнює φ. Укажіть значення, якого не може набувати φ:варіанти відповідей

0

90

91

89

Запитання 12

Вкажіть усі правильні твердження...


варіанти відповідей

Величиною двогранного кута називають величину його лінійного кута.

Кутом між площиною і прямою, що її перетинає називають кут між прямою і її проекцією на цю площину.

Якщо пряма паралельна площині, або належить їй, то вважають, що кут між такою прямою і площинною дорівнює 90°

Двогранний кут, це кут між двома прямими, що перетинаються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест