Перпендикулярність у просторі

Додано: 15 червня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 46 разів
22 запитання
Запитання 1

Проекція похилої це-...

варіанти відповідей

Відрізок, що з'єднує дану точку з точкою площини та лежить на прямій, яка перпендикулярна до площини

Пряма,що з'єднує основи похилої та перпендикуляра,які проведені з однієї і тієї самої точки

Відрізок, який з'єднує дану точку з точкою площини і не є перпендикуляром до площини

Запитання 2

Пряма перпендикулярна до площини,якщо вона

варіанти відповідей

Перпендикулярна до деякої прямої цієї площини

Перпендикулярна до двох прямих,які перетинаються,цієї площини

Перпендикулярна до двох прямих цієї площини

Запитання 3

Скільки прямих,перпендикулярних до даної прямої,можна провести через точку на прямій у просторі?

варіанти відповідей

одну

безліч

жодної

Запитання 4

Якщо пряма, перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, то вона ...

варіанти відповідей

паралельна цій площині

перпендикулярна і до другої

належить цій площині

Запитання 5

Яку найбільшу кількість попарно перпендикулярних площин можна розмістити в просторі?

варіанти відповідей

Чотири

Безліч

Три

Запитання 6

Яке з тверджень є теоремою про три перпендикуляри:

І. Якщо площина проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини, то ці площини перпендикулярні.

ІІ. Якщо пряма, яка лежить у площині та проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої, то вона перпендикулярна і до самої похилої.

ІІІ. Якщо пряма, яка лежить в площині та проходить через основу похилої, перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проекції похилої.

ІV. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, які лежать у площині і перетинаються, то вона перпендикулярна до даної площини.

варіанти відповідей

тільки І твердження

тільки ІІ твердження

ІІ та ІІІ твердження

І та ІV твердження

тільки ІІІ твердження

ІІ та ІV твердження

Запитання 7

Якщо дві площини перпендикулярні,то...

варіанти відповідей

Кут між ними дорівнює 900

Усяка пряма однієї площини перпендикулярна до іншої площини

Лінія їх перетину перпендикулярна до обох площин

Запитання 8

Кутом між прямою і площиною називають кут між цією прямою і...

варіанти відповідей

Її проекцію на площину

Перпендикуляром,проведеним до площини

Довільною прямою площини

Запитання 9

Площини α і β паралельні. Точки A,B,C - належать площині α. Точки K,L,M -площині β. AL⊥β, CM∥AL, BK∦AL. Вкажіть відрізки, які виражають відстань між площинами α і β.

варіанти відповідей

AK i BK

AL i CM

BK i CL

AK i CM

AL i BK

Запитання 10

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Які прямі мимобіжні?

варіанти відповідей

А1В1 та D1C1

А1В1 та А1А

А1Вта DC

А1В1 та СС1

Запитання 11


До площини α проведено похилу АВ і перпендикуляр АО. Знайти довжину проекції ВО, якщо АВ = 50 см, АО = 40 см ,

варіанти відповідей

15 см

30 см

45 см

10 см

Запитання 12

Лінійний кут двогранного кута дорівнює шостій частині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?

варіанти відповідей

45°

60°

15°

30°

Запитання 13

Які прямі на зображенні куба є перпендикулярними? (може бути кілька правильних варіантів відповіді)

варіанти відповідей

АВ та АС

АВ та ВС

АА1 та ВВ1

АА1 та А1В1

АС та СС1

АВ та А1В1

Запитання 14

Відстанню від точки до площини називається


варіанти відповідей

довжина перпендикуляра, опущеного із точки на цю площину

довжина перпендикуляра, проведеного із любої точки однієї площини до другої площини

відстань від цієї точки до любої із точок , які належать площині 

відстань між двома площинами

Запитання 15

З точки Т під кутом 450 до площини проведено похилу ТМ.Укажіть рисунки, на яких правильно зображено кут між похилою і площиною.

варіанти відповідей
Запитання 16

З точки М до площини ω проведено перпендикуляр МО. Точка М∉ω, а точки Т, Р, Q, F - належать площині. Виберіть відрізок,який виражає відстань від точки М до площини ω.

варіанти відповідей

МТ

MF

MO

MP

MQ

Запитання 17

Виберіть величини кутів, які можуть виражати величину кута між площинами

варіанти відповідей

1000

2500

1800

750

450

Запитання 18

Відстанню між паралельними площинами називається


варіанти відповідей

відстань між прямою, яка лежить в одній площині і паралельною їй прямою, яка лежить в другій площині

довжина відрізка, проведеного із будь-якої точки однієї площини до другої площини

довжина перпендикуляра, проведеного із будь-якої точки однієї площини до другої площини

відстань від точки,яка лежить на любій площині, до однієї з точок, яка лежить на другій площині

Запитання 19

На рисунку зображено куб − АВСDA1B1C1D1. Укажіть пряму, яка перпендикулярна до площини АВС .

варіанти відповідей

А1В1

ВВ1

В1А

DC

Запитання 20

Встановіть відповідність:

варіанти відповідей

1 - В, 2 - Б, 3 - Д, 4 - А     

1 - Б, 2 - В, 3 - Д, 4 - А    

1 - А, 2 - Б, 3 - В, 4 - Г      

1 - А, 2 - Б, 3 - Д, 4 - Г

Запитання 21

.

варіанти відповідей

А-2, Б-3, В-6, Г-5

А-1, Б-3, В-4, Г-5

А-2, Б-4, В-3, Г-6

А-1, Б-2, В-3, Г-4

Запитання 22

Відрізок ОВ є проекцією похилої АВ на площину α. Які з наведених тверджень є правильними?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест