1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

Додано: 27 листопада 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
17 запитань
Запитання 1

Точки А, В, С і S не лежать в одній площині, пряма МN лежить у площині (SАВ). Тоді прямі SС і МN... 

варіанти відповідей

перетинаються

мимобіжні

паралельні

не можна дати однозначну відповідь

Запитання 2

Якщо пряма перпендикулярна до площини, то це означає, що вона ...

варіанти відповідей

паралельна цій площині

перетинає цю площину

перетинає цю площину або паралельна їй

належить цій площині

Запитання 3

Дві прямі у просторі, які не перетинаються, називають

варіанти відповідей

паралельні

перпендикулярні

мимобіжні

суміщені

Запитання 4

Якщо пряма, яка перетинає площину, перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині і проходить через точку перетину, то її називають ...

варіанти відповідей

 перпендикулярною до цієї площини

прямою, що перетинає площину

 паралельною до цієї площини

Запитання 5

(Теорема) Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежать у площині та перетинаються, то вона перпендикулярна до цієї площини - це ознака ...

варіанти відповідей

паралельності прямої та площини

перпендикулярності прямої та площини

перпендикулярності площин

паралельності площин

Запитання 6

Яке ребро перпендикулярно грані АА1В1В куба?

варіанти відповідей

A1B1

A1 D1

Запитання 7

РА ⊥ ВС ?

варіанти відповідей

Так

ні

Запитання 8

МВ ⊥ ABCD.

МВ ⊥ AD ?

варіанти відповідей

НІ

Так

Запитання 9

МВ ⊥ ABCD.

МВ = 3 cм, ВD = 4 см, MD - ?

варіанти відповідей

7 cм

5 см

Запитання 10

РО ⊥ ABCD.

∠РСО = 30⁰; РС = 6 см.

Знайдіть РО

варіанти відповідей

3 см

6 см

Запитання 11

Дано куб. АВ = 4 см. Знайдіть діагональ А1С

варіанти відповідей

4√3 см

4√5 см

Запитання 12

Якщо a⊥α і a∥b, то b⊥α.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 13

Якщо a⊥α і b⊥α, то α ∥ b.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 14

Якщо a⊥α і b⊥α, то a і b мимобіжні.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 15

Якщо α ∥ β і a ⊥ β, то a ⊥ α.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 16

Якщо a ⊥ α, b ⊥ α, то a і b перетинаються.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 17

Якщо a ⊥α , a ⊥ β, то α ∥ β .

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест