30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Перпендикулярність прямих та площин у просторі

Додано: 19 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 149 разів
12 запитань
Запитання 1

Скільки площин проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної прямої?

варіанти відповідей

Жодної     

Безліч      

Одна     

Дві       

Немає таких площин

Запитання 2

Із точки А до площини проведено похилу АВ і перпендикуляр АО. Знайдіть довжину похилої АВ, якщо ОВ = 6 см, АО = 8 см.


варіанти відповідей

8 см  

6 см

14 см 

10 см 

18см

Запитання 3

Скільки прямих проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної площини?

варіанти відповідей

Безліч

Одна 

Жодної 

Відповідь залежить від розміщення точки   

Дві

Запитання 4

Скільки можна провести прямих, одночасно перпендикулярних до двох мимобіжних прямих?

варіанти відповідей

Одну   

Безліч   

Жодної  

Дві   

Неможливо визначити

Запитання 5

З деякої точки простору до даної площини проведено перпендикуляр завдовжки 6 см і похилу 9 см. Довжина проекції перпендикуляра на похилу дорівнює...


варіанти відповідей

2√5 см  

5 см    

3√5 см   

4 см   

Інша відповідь

Запитання 6

Точка S лежить поза площиною три­кутника АВС, причому ∠SAC = 90°, ∠CAB = 90° . Які з вказаних тверджень правильні? 

варіанти відповідей

Пряма SA перпендикулярна до пло­щини АВС     

Пряма АВ перпендикулярна до пло­щини SAC

Пряма АС перпендикулярна до пло­щини SAB

Пряма ВС перпендикулярна до пло­щини ASC

Запитання 7

Яку найбільшу кількість попарно перпендикулярних площин можна розмістити в просторі?

варіанти відповідей

Чотири  

Безліч     

П’ять  

Дві    

Три  

Запитання 8

З вершини А рівнобедреного трикутника АВС (АВ=АС) до площини трикутника проведено перпендикуляр АD завдовжки 4 см. Відстань від точки D до сторони ВС дорівнює √41 см. Знайдіть АС, якщо ВС=24 см.


варіанти відповідей

7 см 

17 см  

√201 см  

13 см    

Інша відповідь

Запитання 9

Пряма буде перпендикулярною до площини, якщо вона...

варіанти відповідей

Перпендикулярна до будь-якої прямої цієї площини

Перпендикулярна до двох прямих цієї площини, які перетинаються

Перпендикулярна до будь-яких двох прямих цієї площини

Перетинає пряму цієї площини під кутом 900

Запитання 10

2. Скільки граней, що проходять через вершину А1 куба АВСDА1В1С1D1, перпендикулярні до грані ВСС1В1?

варіанти відповідей

одна

дві

три

жодної

Запитання 11

Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих є перпендикулярною до прямої DC1?

варіанти відповідей

AB

B1D1

BC 

AB1

BB1

Запитання 12

Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1. Яка з вказаних площин перпендикулярна до площини BСD1?

варіанти відповідей

А1В1D1   

ВСС1  

ВА1D1  

АВ1С1

АВС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест