Перпендикулярність прямих та площин у просторі

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Скільки площин проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної прямої?

варіанти відповідей

Жодної     

Безліч      

Одна     

Дві       

Немає таких площин

Запитання 2

Із точки А до площини проведено похилу АВ і перпендикуляр АО. Знайдіть довжину похилої АВ, якщо ОВ = 6 см, АО = 8 см.


варіанти відповідей

8 см  

6 см

14 см 

10 см 

18см

Запитання 3

Скільки прямих проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної площини?

варіанти відповідей

Безліч

Одна 

Жодної 

Відповідь залежить від розміщення точки   

Дві

Запитання 4

Скільки можна провести прямих, одночасно перпендикулярних до двох мимобіжних прямих?

варіанти відповідей

Одну   

Безліч   

Жодної  

Дві   

Неможливо визначити

Запитання 5

З деякої точки простору до даної площини проведено перпендикуляр завдовжки 6 см і похилу 9 см. Довжина проекції перпендикуляра на похилу дорівнює...


варіанти відповідей

2√5 см  

5 см    

3√5 см   

4 см   

Інша відповідь

Запитання 6

Точка S лежить поза площиною три­кутника АВС, причому ∠SAC = 90°, ∠CAB = 90° . Які з вказаних тверджень правильні? 

варіанти відповідей

Пряма SA перпендикулярна до пло­щини АВС     

Пряма АВ перпендикулярна до пло­щини SAC

Пряма АС перпендикулярна до пло­щини SAB

Пряма ВС перпендикулярна до пло­щини ASC

Запитання 7

Яку найбільшу кількість попарно перпендикулярних площин можна розмістити в просторі?

варіанти відповідей

Чотири  

Безліч     

П’ять  

Дві    

Три  

Запитання 8

З вершини А рівнобедреного трикутника АВС (АВ=АС) до площини трикутника проведено перпендикуляр АD завдовжки 4 см. Відстань від точки D до сторони ВС дорівнює √41 см. Знайдіть АС, якщо ВС=24 см.


варіанти відповідей

7 см 

17 см  

√201 см  

13 см    

Інша відповідь

Запитання 9

З точки до площини проведено дві похилі, одна з яких на 1 см довша за другу. Проекції похилих дорівнюють 2 см і 3 см. Знайдіть довжини похилих

варіанти відповідей

3 см і 4 см  

2 см і 3 см 

1 см і 2 см  

4 см і 5 см  

3 см і 5 см

Запитання 10

Встановіть відповідність:

варіанти відповідей

1 - В, 2 - Б, 3 - Д, 4 - А     

1 - Б, 2 - В, 3 - Д, 4 - А    

1 - А, 2 - Б, 3 - В, 4 - Г      

1 - А, 2 - Б, 3 - Д, 4 - Г

Запитання 11

Пряма буде перпендикулярною до площини, якщо вона...

варіанти відповідей

Перпендикулярна до будь-якої прямої цієї площини

Перпендикулярна до двох прямих цієї площини, які перетинаються

Перпендикулярна до будь-яких двох прямих цієї площини

Перетинає пряму цієї площини під кутом 450

Запитання 12

Якщо одна з двох площин проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини, то ці площини...

варіанти відповідей

Паралельні     

Перпендикулярні   

Перетинаються під кутом 60о

Перетинаються, але не перпендикулярні

неможливо визначити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест