Перпендикулярність прямої та площини

Додано: 16 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
30 запитань
Запитання 1

Відрізок, що сполучає кінці перпендикуляра і похилої називається...

варіанти відповідей

 проекцією  

   перпендикуляром  

   похилою  

  основою похилої

Запитання 2

Відстанню від точки до площини називають довжину

варіанти відповідей

прямої

похилої

перпендикуляра

проекції похилої

Запитання 3

Скільки прямих можна провести через дану точку простору перпендикулярно до даної площини

варіанти відповідей

безліч

жодної

дві

одну

Запитання 4

Із точки А до площини проведено перпендикуляр АС і похилу АВ. Знайдіть АВ, якщо ВС=5, АС=12

варіанти відповідей

4

14

16

13

Запитання 5

Дві прямі, перпендикулярні до однієї і тієї самої площини, між собою

варіанти відповідей

перпендикулярні

мимобіжні

паралельні

вертикальні

Запитання 6

Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежать у площині та перетинаються, то вона

варіанти відповідей

перпендикулярна до площини

лежить у цій площині

паралельна цій площині

мимобіжна площині

Запитання 7

З деякої точки простору до площини проведено перпендикуляр завдовжки 12 см і похилу завдовжки 13 см. Чому дорівнює довжина проекції похилої на площину?

варіанти відповідей

1

5

25

10

Запитання 8

З точки до площини проведено похилу завдовжки 18 см. Знайдіть кут, який утворює похила з площиною, якщо проекція похилої на площину дорівнює 9 см

варіанти відповідей

30⁰

90⁰

60⁰

45⁰

Запитання 9

З точки до площини проведено дві похилі. Одна з них, завдовжки 12 см, утворює з площиною кут 30⁰. Знайдіть другу похилу, якщо вона утворює з площиною кут 45⁰

варіанти відповідей

6√2

6

3√2

12

Запитання 10

Якщо відрізок АО - перпендикуляр до площини α, АВ – похила, то…

варіанти відповідей

АО=АВ  

АО<АВ  

АО>АВ  

ВО>АВ   

інша відповідь  

Запитання 11

З точки А до площини α проведено перпендикуляр АО і похилі АВ і АС. Якщо АВ=12 см, АС=7 см, то…

варіанти відповідей

ВО=ОС   

ВО<ОС  

ВО>ОС  

АО>АВ   

інша відповідь  

Запитання 12

 Яке з тверджень є правильним? 

варіанти відповідей

Якщо похилі проведено з однієї точки, то більшій похилій відповідає менша проекція.

Дві прямі, перпендикулярні до однієї площини, є перпендикулярними між собою

Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих у площині, то вона перпендикулярна й до самої площини

Якщо проекції похилих є рівними, то рівні і самі проекції

Прямі перпендикулярні, якщо вони перетинаються під прямим кутом

Запитання 13

Пряма a перпендикулярна до площини a. Чи існують у площині a прямі, не перпендикулярні до прямої a?

варіанти відповідей

так

ні

неможливо визначити

Запитання 14

З точки до площини проведено похилу завдовжки 18 см. Знайдіть кут, який утворює похила з площиною, якщо проекція похилої на площину дорівнює 9 см

варіанти відповідей

30⁰

90⁰

60⁰

45⁰

Запитання 15

Дано куб АВСDA1B1C1D1. Установіть відповідність між заданими кутами (1-4) та їхніми градусними мірами (А-Д).

1. Кут між прямими АВ1 і СС1.

2. Кут між прямими ВD і А1С1.

3. Кут між прямими АD1 і СD1.

4. Кут між прямими АА1 і ВВ1.

А) 0° Б) 30° В) 45° Г) 60° Д) 90°

варіанти відповідей

1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-А

1-В, 2-Г, 3-Д, 4-А

1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А

1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В

Запитання 16

У трикутнику АВС кут С прямий, а кут А дорівнює 30°. Через точку С проведено пряму СМ, перпендикулярну до площини трикутника. АС = 18 см, СМ = 12 см. Знайдіть відстань від точки М до прямої АВ.

варіанти відповідей

6√3 см

13 см

15 см

18√3 см

Запитання 17

Знайдіть кут між похилою та площиною, до якої її проведено, якщо довжина похилої дорівнює 24 см, а відстань від кінця похилої до площини дорівнює 12 см.

варіанти відповідей

600

450

30

00

Запитання 18

Відрізок АВ проведений з точки А до до площини α це....

варіанти відповідей

проекція похилої

похила

вектор

перпендикуляр

Запитання 19

Відрізок АL , який проведено з точки А до площини це

варіанти відповідей

похила

перпендикуляр

вектор

проекція похилої

Запитання 20

Проекцією похилої називають відрізок ...

варіанти відповідей

АН, який сполучає точку А з точкою Н, яка належить площині α

АМ, який сполучає точку А з точкою М яка належить площині α

МН, який сполучає основи перпендикуляра і похилої

Запитання 21

Пряма AS перпендикулярна до площини прямокутника ABCD. Знайдіть SA, якщо АВ = 3 см, AD = 4 см, SC = 13 см.

варіанти відповідей

12 см

16 см

14 см

10 см

Запитання 22

Пряма АР проходить через вершину А ромба ABCD, AP⊥AB, AP⊥AD. Як розміщена пряма AP відносно площини ромба ABCD?

варіанти відповідей

паралельно

перпендикулярно

мимобіжні

визначити неможливо

Запитання 23

Під яким кутом перетинаються перпендикулярні прямі?

варіанти відповідей

45°

60°

180°

 90°

Запитання 24

На малюнку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Які з прямих перпендикулярні до прямої АА1?

варіанти відповідей

АВ

AD

A1B1

ВС

 DD1

Запитання 25

На малюнку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Які з прямих перпендикулярні до площини ABCD?

варіанти відповідей

AA1

AD

AB

D1C1

CC1

Запитання 26

Які з наведених тверджень є правильними?

І. Якщо пряма перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до її проєкції.

ІІ. Якщо пряма перпендикулярна до проєкції похилої, то вона перпендикулярна і до похилої.

ІІІ. Якщо пряма перпендикулярна до проєкції похилої, то вона паралельна до самої похилої.

варіанти відповідей

лише І та ІІ; 

лише І та ІІІ;

 І, ІІ та ІІІ;

лише ІІІ.

Запитання 27

BF ⊥( ABC ). Прямі АС та FO  не будуть  перпендикулярними, якщо ABCD буде…

варіанти відповідей

ромбом

прямокутником

квадратом

інша відповідь

Запитання 28

Відрізок МВ – перпендикуляр до площини квадрата ABCD. Укажіть, користуючись рисунком, прямий кут.

варіанти відповідей

∠ MAB

∠ MAD

∠ MDA


∠ MDC.

Запитання 29

З точки А проведено перпендикуляр АН та похила АМ до площини α. Через точку  М  проведено пряму  а, перпендикулярну до прямої  НМ . Виберіть правильне затвердження.

варіанти відповідей

АН ⊥ а

АН ∥ а

АМ ⊥ а

АМ ∥ НМ

Запитання 30

BF⊥(ABC), FC - похила, тоді паралелограм АВСD не може бути

варіанти відповідей

ромбом

прямокутником

квадратом

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест