Перпендикулярність площин. Двогранний кут. Вимірювання відстаней і кутів у просторі. Контрольна робота.

7 запитань
Запитання 1

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. АВ = 4 см, AD = 3 см, АА1= 5 см. Чому дорівнює відстань від точки А1 до прямої В1С1?

варіанти відповідей

3 см

4 см

5 см

6 см

інша відповідь

Запитання 2

АВСDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед, АВ = 2 см, АD = 7 см, АА1= 5 см. Чому дорівнює відстань між прямими АВ і СD?

варіанти відповідей

2 см

7 см

інша відповідь

5 см

3 см

Запитання 3

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. АВ = 3 см, АD = 4 см, АА1= 5 см. Чому дорівнює відстань від точки А до площини (BDD1)?

варіанти відповідей

2,4 см

3 см

5 см

2,5 см

4 см

Запитання 4

Похила утворює з площиною кут 450. Знайдіть цю похилу, якщо проекція похилої дорівнює 8 см.

варіанти відповідей

8 см


8√3 см

9 см

12 см

 8√2 см

Запитання 5

Відрізок АВ не перетинає площину α, С - його середина. Точка А знаходиться на відстані 10 см від площини α, а точка С - на відстані 6 см від площини α. На якій відстані від площини α знаходиться точка В?

варіанти відповідей

14 см

8 см

5 см

1 см

2 см

Запитання 6

Точка К віддалена від кожної з прямих, що містять сторони квадрата, на 13 см, а від площини квадрата - на 12 см. Знайдіть площу квадрата.

варіанти відповідей

100 см2

169 см2

144 см2

36 см2

Запитання 7

Якому із запропонованих значень може дорівнювати кут між мимобіжними прямими?

варіанти відповідей

 91°

180°

 0°

42°

 113°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест