12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Перпендикулярність у просторі

Додано: 9 березня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

Найбільша величина кута між двома площинами

варіанти відповідей

00

900

1800

Запитання 2

Площини квадратів ABCD і ABMF перпендикулярні, АВ = c. Знайдіть відстань MD.

варіанти відповідей

с√2

с√3

с/√2

с

Запитання 3

Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

Через точку А, що не належить площині α, можна провести лише одну пряму, паралельну площині α

Через точку А, що не належить площині α, можна провести лише одну площину, паралельну площині α

Через точку А, що не належить площині α, можна провести лише одну пряму, перпендикулярну до площини α

Через точку А, що не належить площині α, можна провести лише однуплощину, перпендикулярну до площини α

Запитання 4

На рисунку зображено куб. Знайдіть градусну міру кута між прямими АВ1 і DD1.

варіанти відповідей

300

450

600

900

Запитання 5

На рисунку зображено куб. Продовжіть речення, щоб утворилося правильне твердження. Пряма АС ...

варіанти відповідей

паралельна площині АА1ВВ1

належить площині АА1ВВ1

утворює з площиною АА1ВВ1 кут 450

має з площиною АА1ВВ1 лише дві спільні точки

Запитання 6

Найбільше ціле значення, яке може набувати двогранний кут

варіанти відповідей

900

890

1790

1800

Запитання 7

Величина двогранного кута 450. На одній грані кута міститься точка, яка розташована на відстані 2 см від іншої грані. Обчисліть відстань від цієї точки до ребра кута.

варіанти відповідей

2√2 см

2 см

√2 см

2√3 см

Запитання 8

Площа трикутника 30 см2, а площа ортогональної проекції трикутника 15√3 см2. Який кут між площинами трикутника і його проекції.

варіанти відповідей

600

450

300

Запитання 9

Якщо точка простору рівновіддалена від вершин квадрата, то вона проектується ...

варіанти відповідей

у вершину квадрата

на середину сторони квадрата

у точку перетину діагоналей квадрата

Запитання 10

На рисунку зображено куб. Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Кут між прямими BD і DB1 становить 450

Прямі BD і А1С1 - перпендикулярні

Кут між прямими А1В1 і АС становить 450

Площини АСС1 і DBB1 - перпендикулярні

Запитання 11

Через точку О перетину діагоналей квадрата АВСD проведено до його площини перпендикуляр МО завдовжки 15 см. Знайдіть відстань від точки М до сторін квадрата, якщо сторона квадрата дорівнює 16 см.

варіанти відповідей

17 см

18 см

19 см

20 см

Запитання 12

Якщо одна з двох площин проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини, то площини...

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

перпендикулярні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест