Перпендикулярність у просторі

Додано: 14 червня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 94 рази
11 запитань
Запитання 1

Яке твердження правильне?

варіанти відповідей

Якщо одна з двох прямих перпендикулярна до третьої прямої, то і друга пряма перпендикулярна до цієї прямої.Якщо дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні.

Якщо дві прямі перпендикулярні до площини, то вони паралельні.

Запитання 2

Площини α і β паралельні. Точки A,B,C - належать площині α. Точки K,L,M -площині β. AL⊥β, CM∥AL, BK∦AL. Вкажіть відрізки, які виражають відстань між площинами α і β.

варіанти відповідей

AK i BK

AL i CM

BK i CL

AK i CM

AL i BK

Запитання 3

.

варіанти відповідей

А-2, Б-3, В-6, Г-5

А-1, Б-3, В-4, Г-5

А-2, Б-4, В-3, Г-6

А-1, Б-2, В-3, Г-4

Запитання 4

Кутом між прямою і площиною називають кут між цією прямою і...

варіанти відповідей

Її проекцію на площину

Перпендикуляром,проведеним до площини

Довільною прямою площини

Запитання 5

Якщо дві площини перпендикулярні,то...

варіанти відповідей

Кут між ними дорівнює 900

Усяка пряма однієї площини перпендикулярна до іншої площини

Лінія їх перетину перпендикулярна до обох площин

Запитання 6

Проекція похилої це-...

варіанти відповідей

Відрізок, що з'єднує дану точку з точкою площини та лежить на прямій, яка перпендикулярна до площини

Пряма,що з'єднує основи похилої та перпендикуляра,які проведені з однієї і тієї самої точки

Відрізок, який з'єднує дану точку з точкою площини і не є перпендикуляром до площини

Запитання 7

Пряма перпендикулярна до площини,якщо вона

варіанти відповідей

Перпендикулярна до деякої прямої цієї площини

Перпендикулярна до двох прямих,які перетинаються,цієї площини

Перпендикулярна до двох прямих цієї площини

Запитання 8

Скільки прямих,перпендикулярних до даної прямої,можна провести через точку на прямій у просторі?

варіанти відповідей

одну

безліч

жодної

Запитання 9

Якщо пряма, перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, то вона ...

варіанти відповідей

паралельна цій площині

перпендикулярна і до другої

належить цій площині

Запитання 10

Яку найбільшу кількість попарно перпендикулярних площин можна розмістити в просторі?

варіанти відповідей

Чотири

Безліч

Три

Запитання 11

Яке з тверджень є теоремою про три перпендикуляри:

І. Якщо площина проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини, то ці площини перпендикулярні.

ІІ. Якщо пряма, яка лежить у площині та проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої, то вона перпендикулярна і до самої похилої.

ІІІ. Якщо пряма, яка лежить в площині та проходить через основу похилої, перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проекції похилої.

ІV. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, які лежать у площині і перетинаються, то вона перпендикулярна до даної площини.

варіанти відповідей

тільки І твердження

тільки ІІ твердження

ІІ та ІІІ твердження

І та ІV твердження

тільки ІІІ твердження

ІІ та ІV твердження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест