25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

Додано: 7 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 15 разів
13 запитань
Запитання 1

Яке з наведених формулювань І закону термодинаміки помилкове?

варіанти відповідей

кількість теплоти, передана системі, витрачається на зміну її внутрішньої енергії і на виконання роботи над системою

при переході системи з одного стану в інший зміна її внутрішньої енергії дорівнює сумі роботи, виконаної над системою зовнішніми силами, і наданої їй кількості теплоти

підведена до системи кількість теплоти витрачається на зміну внутрішньої енергії і на виконання системою роботи над зовнішніми тілами

Запитання 2

У якому із процесів зміна внутрішньої енергії ідеального газу дорівнює роботі зовнішніх сил?

варіанти відповідей

ізотермічному

ізохорному

ізобарному

адіабатному

Запитання 3

Для одноатомного ідеального газу кількість теплоти, передана газу при ізохорному процесі, визначається формулою

варіанти відповідей
Запитання 4

При ізотермічному процесі вся передана газу кількість теплоти йде

варіанти відповідей

на зміну внутрішньої енергії газу

на виконання газом механічної роботи

і на зміну внутрішньої енергії газу і на виконання газом механічної роботи

Запитання 5

При адіабатному процесі кількість теплоти, передана системі, дорівнює

варіанти відповідей

0

Запитання 6

Адіабатними можна вважати процеси

варіанти відповідей

коли газ міститься в термоізоляційній оболонці

які відбуваються дуже швидко

які відбуваються повільно

коли над газом не виконують роботу

Запитання 7

А — робота термодинамічної системи над зовнішніми тілами, А' — робота зовнішніх сил над термодинамічною системою, ΔU — збільшення внутрішньої енергії, Q — кількість теплоти. Вкажіть формули, що виражають перший закон термодинаміки:


варіанти відповідей

Q = ΔU + A

Q = ΔU − A

ΔU = Q − A'

Q = -ΔU + A'

Запитання 8

Вкажіть правильно записані процеси та умови:

варіанти відповідей

для ізотермічного процесу: ΔU = 0

для ізобарного процесу: А = 0

для адіабатного процесу: Q = 0

для ізохорного процесу: ΔU = 0

для ізохорного процесу: А = 0

Запитання 9

Як змінюється внутрішня енергія повітря в кімнаті при його нагріванні за сталого тиску?

варіанти відповідей

зменшується

збільшується


не змінюється

 відповідь залежить від маси повітря в кімнаті

Запитання 10

Одиниця вимірювання внутрішньої енергії ...

варіанти відповідей

ньютон


паскаль

джоуль

кельвін

Запитання 11

Одиниця вимірювання внутрішньої енергії ...

варіанти відповідей

ньютон

джоуль

Паскаль

кілограм

Запитання 12

Чому дорівнює внутрішня енергія 10 моль одноатомного газу за температури 270С?

варіанти відповідей

3,4 кДж

34 кДж

3,74 кДж

37,4 кДж

Запитання 13

Робота газу при ізохорному процесі дорівнює:

варіанти відповідей

А=0

А=рΔV

А=РΔV

А=сmΔT

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест