Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
8 запитань
Запитання 1

Яке з наведених формулювань І закону термодинаміки помилкове?

варіанти відповідей

кількість теплоти, передана системі, витрачається на зміну її внутрішньої енергії і на виконання роботи над системою

при переході системи з одного стану в інший зміна її внутрішньої енергії дорівнює сумі роботи, виконаної над системою зовнішніми силами, і наданої їй кількості теплоти

підведена до системи кількість теплоти витрачається на зміну внутрішньої енергії і на виконання системою роботи над зовнішніми тілами

Запитання 2

У якому із процесів зміна внутрішньої енергії ідеального газу дорівнює роботі зовнішніх сил?

варіанти відповідей

ізотермічному

ізохорному

ізобарному

адіабатному

Запитання 3

Для одноатомного ідеального газу кількість теплоти, передана газу при ізохорному процесі, визначається формулою

варіанти відповідей
Запитання 4

При ізотермічному процесі вся передана газу кількість теплоти йде

варіанти відповідей

на зміну внутрішньої енергії газу

на виконання газом механічної роботи

і на зміну внутрішньої енергії газу і на виконання газом механічної роботи

Запитання 5

При адіабатному процесі кількість теплоти, передана системі, дорівнює

варіанти відповідей

0

Запитання 6

Адіабатними можна вважати процеси

варіанти відповідей

коли газ міститься в термоізоляційній оболонці

які відбуваються дуже швидко

які відбуваються повільно

коли над газом не виконують роботу

Запитання 7

А — робота термодинамічної системи над зовнішніми тілами, А' — робота зовнішніх сил над термодинамічною системою, ΔU — збільшення внутрішньої енергії, Q — кількість теплоти. Вкажіть формули, що виражають перший закон термодинаміки:


варіанти відповідей

Q = ΔU + A

Q = ΔU − A

ΔU = Q − A'

Q = -ΔU + A'

Запитання 8

Вкажіть правильно записані процеси та умови:

варіанти відповідей

для ізотермічного процесу: ΔU = 0

для ізобарного процесу: А = 0

для адіабатного процесу: Q = 0

для ізохорного процесу: ΔU = 0

для ізохорного процесу: А = 0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест