Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

Додано: 3 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

Закон збереження енергії, записаний для теплових процесів, називають...

варіанти відповідей

першим законом термодинаміки

другим законом термодинаміки

законом Бойля-Маріотта

законом збереження маси

Запитання 2

Перший закон термодинаміки має вигляд...

варіанти відповідей

Q=ΔU+A

Q=cmΔT

Q=Δu-A

ΔU=Aι, + Q

Запитання 3

Вся теплота, передана газу,йде на збільшення його внутрішньої енергії, тому Q=ΔU.Це застосування першого закону термодинаміки для...

варіанти відповідей

ізотермічного процесу

ізобарного процесу

ізохорного процесу

адіабатного процесу

Запитання 4

При якому процесі внутрішня енергія газу не змінюється, тому вся теплота, передана газу, йде на виконання газом роботи

Q=А ?

варіанти відповідей

ізобарному

ізотермічному

ізохорному

адіабатному

Запитання 5

Оберіть запис першого закону термодинаміки для ізобарного процесу

варіанти відповідей

Q=ΔU+A

Q=A

Q=ΔU

A=-ΔU

Запитання 6

Процес, який відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем, називається..

варіанти відповідей

ізотермічний

ізобарний

ізохорний

адіабатний

Запитання 7

При ізохорному охолодженні повітря предало довкіллю 15 Дж теплоти.На скільки змінилася внутрішня енергія повітря? Яку роботу воно виконало?

варіанти відповідей

ΔU=15 Дж, А=0

ΔU= -15 Дж, А=0

ΔU=0 , А=15 Дж

ΔU=15 Дж, А=15 Дж

Запитання 8

При ізобарному процесі для ідеального одноатомного газу кількість теплоти, передана газу разраховується за формулою...

варіанти відповідей

Q=3/2VΔp

Q=5/2VΔp

Q=5/2pΔV

Q=2/3VΔp

Запитання 9

При адіабатному процесі...

варіанти відповідей

Q=0

A=0

ΔU=0

Запитання 10

Газ отримав 120 Дж тепла, при цьому газ виконав роботу

200 Дж. На скільки змінилась внутрішня енергія газу? Газ

нагрівся чи охолодився?

варіанти відповідей

-80 Дж охолодився

80 Дж нагрівся

320 Дж нагрівся

-320 Дж охолодився

Запитання 11

Над ідеальним газом виконано роботу 200 Дж, при цьому

його внутрішня енергія збільшилась на 500 Дж. Знайти

кількість теплоти, передану газу

варіанти відповідей

300 Дж

-300 Дж

700 Дж

500 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест