Первісна. Правила знаходження

Додано: 14 січня
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 73 рази
15 запитань
Запитання 1

Функція F(x) називається первісною для функції f(x), якщо ...

варіанти відповідей

F(x) = f(x)

F(x) = f ′(x)

F ′(x) = f(x)

F(x) = f(x) + С

Запитання 2

Операцію знаходження похідної називають ...

варіанти відповідей

логарифмуванням

інтегруванням

диференціюванням

потенціюванням

Запитання 3

Операцію знаходження первісної функції називають ...

варіанти відповідей

логарифмуванням

інтегруванням

диференціюванням

потенціюванням

Запитання 4

Якщо функція f (x) має первісну, то цих первісних:

варіанти відповідей

одна;

дві;

скінченне число;

безліч.

Запитання 5

Якщо F(x) і Φ(x) - дві первісні для функції f (x) , то чому дорівнює різниця

F(x) − Φ(x)?

варіанти відповідей

нулю;

сталій;

f (x);

∞.

Запитання 6

Вставити пропущене слово: первісна для суми двох функції дорівнює ... первісних для кожної з цих функцій.

варіанти відповідей

сумі;

різниці;

добутку;

частці.

Запитання 7

Укажіть загальний вигляд первісних для функції f (x) = 3x2 + 4x.

варіанти відповідей

F(x) = 3x3 + 4x2 + C;

F(x) = x3 + 2x2

F(x) = x3 + 2x2 + C

F(x) = 6x + 4 + C

Запитання 8

Знайдіть функцію f (x), якщо відома первісна F(x) = x5/5 + C

варіанти відповідей

f (x) = x5;

f (x) = x6;

f (x) = x4;

f (x) = x3.

Запитання 9

Виберіть для функції f (x) = 1/√x первісну, x ∊ (0; ∞)

варіанти відповідей

x + C

2√x + C

1/(2√x) + C

- 1/(2√x) + C

Запитання 10

Виберіть для функції f (x) = 1/x2 первісну, х ∊ (-∞;0) ∪ (0; ∞)

варіанти відповідей

-x2 +С

-1/x2 +С

-1/x +С

1/x +С

Запитання 11

Знайти одну з первісних для функції g(x) = 1/cos2x + 1/sin2x

варіанти відповідей

tgx + ctgx

tgx - ctgx

-tgx + ctgx

ctgx - tgx

Запитання 12

Вкажіть одну з первісних для функції h(x) = 6x2 - 2

варіанти відповідей

6x3 - 2x

12x - 2

2x3 - 2x

2x3 - 2

Запитання 13

Знайдіть первісну для функції f (x) = -6sinx+2ex-7

варіанти відповідей

-6cosx+2ex-7

6cosx+2ex-7

6cosx+2ex

6cosx+2ex - 7x

Запитання 14

Укажіть загальний вигляд первісних для функції f (x) = 10x4 - 6x.

варіанти відповідей

2x5 - 3x2 + C

2x5 - 4x2 + C

5x5 - 4x2 + C

40x3 - 6 + C

Запитання 15

Укажіть загальний вигляд первісних функції f (x) = cos5x.

варіанти відповідей

(-1/5)sin5x + C

-5sin5x + C

sin5x + C

(1/5)sin5x + C

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест