Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Підготовка до ДПА 2019 з історії України

Додано: 12 травня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 350 разів
8 запитань
Запитання 1

Які процеси та явища у промисловому виробництві початку 20 ст. розкривають наведені візуальні джерела?

варіанти відповідей

концентрацію виробництва

утворення монополій

приплив іноземного капіталу

спеціалізацію районів

Запитання 2

Які з храмів споруджено за часів Київської Русі?

варіанти відповідей
Запитання 3

У якій іконописній майстерні було створено зображену пам"ятку?

варіанти відповідей

Києво-Печерського монастиря

Софійського собору в Києві

Успенського собору в Галичі

Успенського собору у Володимирі

Запитання 4

З програми якої української партії початку 20 ст. наведено уривок?

" Партія домагається: 1.Демократичної республіки...2. Автономії України з окремими представничими зібраннями...6. Права кожної нації на культурне й політичне самовизначення...8.Необмеженої волі слова, друку, совісті, зібраннів, спілок і страйків"

варіанти відповідей

РУРП

УНДП

УСДРП

УНП

Запитання 5

Доповніть твердження

Про Петра Могилу відомо, що він...

варіанти відповідей

перший митрополит православної ієрархії, яку легалізував польський уряд

засновник друкарні Києво-Печерського монастиря, яка стала центром книговидання

автор книги "Тератургіма"

об"єднав ченців в один орден - василіанський, який опікувався просвітницькою діяльністю

засновник Лаврської школи, яку незабаром об"єднав з Братською Школою

упорядкував і надрукував звід церковних служб і виклад порядку проведення треб-молитов та обрядів

видавець та редактор Острозької біблії

Запитання 6

Яку подію визначають як складову російського суспільно-політичного руху в Наддніпрянщині в першій половині 19 ст.?

варіанти відповідей

створення в Одесі Товариства історії та старожитностей російських

утворення в Тульчині таємного Південного товариства

утворення Кирило-Мефодіївського товариства

заснування в Києві Університету св.Володимира

Запитання 7

Родину якого великого князя київського зображено на сторінці "Ізборника" 1073р.?

варіанти відповідей

Володимира Великого

Ярослава Мудрого

Святослава Ярославовича

Володимира Мономаха

Запитання 8

Яка з пам"яток є зразком класицистичного стилю монументальної скульптури в Україні?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест