29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Підготовка до контрольної роботи

Додано: 23 травня
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 53 рази
10 запитань
Запитання 1

Спростіть вираз sin(π - α)


Підказка.Дивись основні формули зведення.

варіанти відповідей

cos α

- cos α

sin α

- sin α

Запитання 2

Який вираз набуває тільки додатніх значень?  


Підказка. Якщо вираз підносимо в парну степінь, то в результаті отримаємо додатнє число. А якщо перед отриманим виразом стоїть +, то маємо додатній вираз.   

варіанти відповідей

х3+5

- x6- 1

- х2+ 9

(x-4)6

Запитання 3

Розв’яжіть нерівність  0,5 x - 1 ≤ 2.

Підказка: Зведіть вирази до однієї основи.

0,5=1/2=2-1 .

варіанти відповідей

(-∞;-2]

[-2;+∞)

[0;+∞)

(-∞;0]

Запитання 4

Знайдіть похідну функції  y= 6ex + x4

Підказка. Дивись таблицю похідних.

варіанти відповідей

y'=6ex +4x3

y'=6xex-1 + 4x3

y'= 6ex + 4x

y'= 6xex-1 - 4x3

Запитання 5

На уроці фізики вісім учнів отримали 3; 4; 5; 7; 9; 10;11; у. Знайдіть у, якщо медіана цієї вибірки дорівнює 8.


Підказка. Для того, щоб знайти медіану вибірки, в якій парна кількість елементів, потрібно знайти середнє арифметичне значення двух елементів, що стоять посередині впорядкованої вибірки.

варіанти відповідей

8

6

12

знайти неможливо  

Запитання 6

Обчисліть інтеграл  12 dx ∕ x2


Підказка. Дивись таблицю інтегралів. Потім скористайся формулою Ньютона-Лейбниця.

варіанти відповідей

1,5

0,5

- 0,5

- 1,5

Запитання 7

Функція y= f(x) визначена на проміжку ⦋a;b⦌ і має похідну в кожній точці області визначення. На рисунку зображено графік функції y= f '(x) . Скільки проміжків зростання має функція?

  Підказка. Якщо функція зростає, то її похідна є додатньою (розташована над віссю ох)  

варіанти відповідей

1

2

3

встановити неможливо

Запитання 8

Тупий кут прямокутної трапеції в 2 рази більший від гострого кута. Знайдіть ці кути.


Підказка. Сума тупого та гострого кута в прямокутній трапеції дорівнює 180°. Почніть розв'язок задачі з "нехай гострий кут-х"

варіанти відповідей

40º; 140º

60º; 120º

70º; 140º

90º; 180º

Запитання 9

Обчисліть площу бічної поверхні циліндра, діаметр основи якого дорівнює 10 см,а твірна –12см.


Підказка. Дивись формулу обчислення площі бічної поверхні циліндра. Увага! d=2R - діаметр основи

варіанти відповідей

120π см2

240π см2

40π см2

60π cм2

Запитання 10

При яких значеннях m i n вектори a̅(8; m; 2) i b̅(4; -1; n) колінеарні?


Підказка. Вектори колінеарні тоді, коли відношення їх відповідних координат рівні.

варіанти відповідей

m=-2 i n=1

m=-2 i n=4

m=1 i n=2

m=-3 i n=1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест