Підготовка до мультипредметного тесту 4

Додано: 23 червня 2022
Предмет: Математика
Тест виконано: 53 рази
20 запитань
Запитання 1

У кіоску продають морозиво 12 різних видів, з них 4 види - з горіхами, решта - фруктові. Яка ймовірність того, що вибраний навмання покупцем один вид морозива буде фруктовим.

варіанти відповідей

1/6

2/3

1/8

1/12

1/3

Запитання 2

У шкільній їдальні за один стіл можна посадити щонайбільше 6 учнів. Яка найменша кількість столів повинна бути в їдальні, щоб розсадити в ній 194 учня?

варіанти відповідей

30

31

32

33

34

Запитання 3

Пряма l перетинає дві паралельні прямі m i n (див. рисунок). Визначте градусну мірку кута α, якщо β= 1250

варіанти відповідей

350

450

550

650

750

Запитання 4

Укажіть число, яке є коренем рівняння: 8/х=2/5

варіанти відповідей

20

16/5

10

80

1/20

Запитання 5

Площа повної поверхні циліндра 92π, а площа його бічної поверхні 56π. Визначте площу основи цього циліндра.

варіанти відповідей

18π

13π

48π

36π

Запитання 6

На рисунку зображено графік функції у=f(x) визначеної на проміжку [-3;3]. Одна з наведених точок належить графіку функції у= -f(x). Укажіть цю точку.

варіанти відповідей

К

L

O

M

N

Запитання 7

Перед Новим роком у магазині побутової техніки на всі товари було знижено ціни на 15%. Скільки коштував після зниження телевізор вартістю 18000 грн.

варіанти відповідей

12000

13500

15300

14300

1780

Запитання 8

укажіть з-поміж наведених функцію, ескіз графіка якої зображено на рисунку.

варіанти відповідей

у= (х+2)2

у=(х-2)2

у= х2 + 2

у= х2-2

у=х2

Запитання 9

Спростіть вираз х +2(х-2)

варіанти відповідей

3х+4

3х - 4

3х-2

2х - 2

Запитання 10

Пряма с перетинає паралельні прямі a i b (див. рисунок). Які з наведених тверджень є правильними для кутів 1, 2, 3?

І. ∠1 і ∠3 суміжні

ІІ. ∠1 =∠2

ІІІ. ∠2 + ∠3= 1800

варіанти відповідей

лише І

лише ІІІ

лише І і ІІІ

лише І і ІІ

І, ІІ і ІІІ

Запитання 11

Укажіть число, що є розв'язком рівняння 5х-2=25

варіанти відповідей

1

4

7

3

2

Запитання 12

Укажіть похідну функції f(x)=x(x3+1)

варіанти відповідей

f '(x)= 4х3+1

f '(x)= 4х3

f '(x)= 3х2

f '(x)= 3х2 +1

f '(x)= х5/5 + х2/2

Запитання 13

Обчисліть значення виразу log345 + log3900 - log3500

варіанти відповідей

4

1/4

3

27

log3445

Запитання 14

Розв'яжіть систему нерівностей {4x - 7≥2x+1

x+3≥0

варіанти відповідей

[-1; +∞)

[-3;4]

[-3;+∞)

[4;+∞)

(4;+∞)

Запитання 15

До кожного початку речення (1 -3) оберіть закінчення (А -Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1. у=√(х-4)

2. у= х+4

3. у= х3

А. спадає на проміжку (-∞;+∞)

Б. невизначена в точці х=1

В. є парною

Г. набуває додатного значення в х= -3

Д. є непарною


варіанти відповідей

1. Б, 2. Г, 3. В

1.Б, 2. Г, 3. Д

1. Б, 2. А, 3. Д

1. В, 2. Б, 3.В

1. В, 2. Г, 3.Д

Запитання 16

На координатній осі ОХ вибрано точку з координатою а так, як зображено на рисунку. Установіть відповідність між виразом (1-3) та точкою на осі х (А -Д), координата якої дорівнює значенню цього виразу.

1. -2а

2. 3а

3. Іа -1І

А. М

Б. L

В. P

Г. K

Д. N

варіанти відповідей

1. Г, 2. В, 3. А

1. Г, 2. Д, 3. А

1. Б, 2. Д, 3. А

1. Б, 2. В, 3. А

1.Г, 2. А, 3. В

Запитання 17

У прямокутник АВСД вписано рівнобедрений трикутник АКД так, як показано на рисунку. АД = 12 см, АК= 10 см. До кожного початку речення (1 -3) оберіть його закінчення (А - Д) так, щоб утворилося правильне твердження:

1. АВ

2. радіус кола, описаного навколо прямокутника АВСД

3. довжина середньої лінії трапеції АВКД

А. 2√(13) см

Б. 8 см

В. 9 см

Г. 4√(13) см

Д. 4 см.

варіанти відповідей

1.Б, 2.Г, 3. Д

1.Б, 2.А, 3. Г

1.Б, 2.А, 3. В

1.А 2.Б, 3. В

1.А, 2.В, 3. Б

Запитання 18

На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед АВСДА1В1С1Д1. До кожного початку речення (1 -3) доберіть його закінчення (А -Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1. Пряма ВД

2. Пряма А1С1

3. Площина АВС1

А. паралельна площині АВС

Б. належить площині АВС

В. перпендикулярна до площини АВС

Г. паралельна прямій СД

Д. перпендикулярна до прямої СД

варіанти відповідей

1. Б, 2. А, 3.Д

1. Б, 2. А, 3. Г

1. Б, 2. В, 3. Г

1. А, 2. Б, 3. Г

1.А, 2. В, 3. Д

Запитання 19

Укажіть ненульове значення х, за якого значення виразів х-8, 3х та 6х є послідовними членами геометричної прогресії.

варіанти відповідей

Власна відповідь

Відсутня відповідь

Запитання 20

Об'єм куба АВСДА1В1С1Д1 дорівнює 216 см3. Обчисліть об'єм піраміди Д1АСД у (см3).

варіанти відповідей

Власна відповідь

Відсутня відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест