Підготовка до мультипредметного тесту 3

Додано: 27 червня 2022
Предмет: Математика
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

На полиці знаходиться 18 банок з джемом. Середних 6 банок з абрикосовим, а всі інші - з яблучним джемом. За кольором джеми не відрізняються. Яка ймовірність того, що хозяйка візьме банку з яблучним джемом.

варіанти відповідей

1/3

1/6

2/3

1/2

1/18

Запитання 2

Протягом тижня два кур'єри доставляють 210 пакетів. Кулькість пакетів які доставляє перший і другий кур'єри відносяться як 3:7 відповідно. Скільки пакетів доставить перший кур'єр?

варіанти відповідей

21

30

63

70

147

Запитання 3

Пряма n перетинає перпендикулярні прямі m i l (див. рис). Знайдіть градусну міру кута α.

варіанти відповідей

340

460

540

560

580

Запитання 4

Розв'яжіть рівняння: х/2 + х/3=2

варіанти відповідей

1,2

5

12

2,4

0,4

Запитання 5

Прямокутний трикутник з катетами 9 см і 12 см обертається навколо більшого катету. Знайдіть площу повної поверхні отриманого тіла обертання.

варіанти відповідей

324π см2

216π см2

180π см2

135π см2

81π см2

Запитання 6

Функція у= f(х) визначена і зростає [ -3; 2]. На рис. зображено графік цієї функції на проміжку [ -3; 0]. Яка з наведених точок може належати графіку цієї функції?

варіанти відповідей

L

M

N

K

J

Запитання 7

Спростіть вираз(3х+12)/(х2-16)

варіанти відповідей

3/(4 - х)

3/(х+4)

3/(х-4)

-3/(х+4)

1/(х-4)

Запитання 8

На рис. зображено паралелограм АВСD. Які з наведених тверджень є правильними?

І. ∠А+∠В+∠С+∠D= 3600

ІІ.∠В+∠D= 1800

ІІІ. ∠В -∠А>00

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ

лише І і ІІ

лише І і ІІІ

І, ІІ і ІІІ

Запитання 9

Знайдіть значення похідної функції у= 2х3-5 в точці х0= -1

варіанти відповідей

-11

-7

1

3

6

Запитання 10

Розв'яжіть нерівність 1/х≤ 1/3

варіанти відповідей

(-∞;0)

(0;3]

[3;+∞)

(-∞;0)∪[3;+∞)

(-∞;3]

Запитання 11

На більшій основі АД рівнобічної трапеції АВСД, вибрано точки К та М так, що ВКІІСД, МСІІАВ (див. рис.) Відрізок ВК та СМ перетинаються в т. О, ВО:ОК=2:3. Периметр чотирикутника АВСМ= 84, ВС= 12. Установіть відповідність між відрізком (1 -3), та його довжиною (А-Д)

1. АВ

2. МК.

3. середня лінія трапеції АВСД

А. 21,

Б. 30,

В. 18,

Г. 27,

Д. 54.

варіанти відповідей

1. А, 2. В, 3. Г

1. А, 2. Б, 3. Д

1. А, 2. В, 3. Д

1. Б, 2. В, 3. Г

1. Б, 2. А, 3. Д

Запитання 12

Установіть відповідність між вимірами циліндра (1 - 3) та правильним щодо нього твердженням.

1. радіус основи дорівнює 6, а висота - 4

2. радіус основи дорівнює 2, а висота - 6

3. радіус основи дорівнює 4, а висота - 6

А. циліндр утворено шляхом обертання прямокутника зі сторонами 4 та 6 навколо більшої сторони;

Б.площа основи циліндра дорівнює 12π

В. твірна циліндра дорівнює 4

Г. площа бічної поверхні циліндра дорівнює 24π

Д. об'єм циліндра дорівнює 48π

варіанти відповідей

1. В, 2. А, 3.Б

1.В, 2.Г, 3. А

1. В, 2.Г, 3. Д

1. Б, 2. Г, 3. А

1. Б, 2. Г, 3. Д

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест