Підприємницькі ідеї та джерела реалізації.

Додано: 17 січня
Предмет: Технології, 11 клас
Копія з тесту: Підприємницька ідея.
7 запитань
Запитання 1

Підприємницька ідея - це

варіанти відповідей

це всі грошові кошти, отримані в результаті реалізації товарів або послуг за певний період часу

прибуток і збитки, план руху готівки, плановий баланс, фінансові показники

конкретне цілісне знання про доцільність і можливість здійснювати певний вид підприємницької діяльності, а також чітке усвідомлення мети такої діяльності, шляхів і засобів її досягнення.

обов’язковий терміновий державний платіж, який сплачується примусово фізичними та юридичними особами на задоволення державних потреб.

Запитання 2

Передумовою втілення ідеї  зі створення власного бізнесу є

варіанти відповідей

моделювання майбутньої ситуації

мінімальне капіталовкладення

оптимальний вид офіційного оформлення підприємницької діяльності

продукція, виготовлена лише з екологічно чистих матеріалів

Запитання 3

Чітке уявлення про послідовні кроки роботи зі створення і подальшого розвитку бізнесу - це...

варіанти відповідей

формування власного капіталу

залучення капіталів нових партнерів, зовнішніх інвесторів

моделювання майбутньої підприємницької діяльності

відсутність прибутку протягом значного часу діяльності

Запитання 4

Генерування підприємницької ідеї -

варіанти відповідей

це самостійне дослідження ринкової кон´юнктури

залучення додаткових фінансових джерел – кредитів, реінвестування.

це чітке уявлення про послідовні кроки роботи зі створення і подальшого розвитку бізнесу.

складний процес, управління яким повинно враховувати зміст цілей та завдань, що виникають на кожному етапі

Запитання 5

Оберіть декілька правильних відповідей.

Метод інверсії передбачає такі підходи до вирішення нової проблеми:

варіанти відповідей

поміняти місяцями

ідеальне вирішення проблеми

перевернути ″догори ногами″

″вивернути″ на протилежний бік

індивідуальне висунення ідеї з колективною оцінкою

Запитання 6

Оберіть декілька правильних відповідей

Метод ″мозкового штурму″зводиться до...

варіанти відповідей

індивідуального вирішення проблеми

ініціювання вирішення обговорюваної проблеми з допомогою певних запитань, що мають стимулювати власні міркування щодо висунутої нової ідеї

творчої співпраці певної групи спеціалістів заради вирішення проблеми за допомогою, наприклад, проведення дискусії з конкретного кола питань.

колективного вирішення питань

дискусійного вирішення питань з подальшим колективним прийнятим рішенням

Запитання 7

Потреби в додаткових джерелах фінансування  підприємницької діяльності можуть бути такими:

варіанти відповідей

Початковий етап функціонування - залучення додаткових фінансових джерел

відсутність прибутку протягом значного часу діяльності.

формування власного капіталу.

Визначення можливих розмірів збуту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест