підприємництво

Додано: 18 квітня
Предмет: Громадянська освіта, 11 клас
Тест виконано: 182 рази
10 запитань
Запитання 1

Вид самостійної господарської діяльності, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, від свого імені і на свій ризик на постійній основі. 

варіанти відповідей

Господарська діяльність

Підприємницька діяльність

Трудова діяльність

Навчальна діяльність

Запитання 2

Що не належить до основних складових підприємництва?


варіанти відповідей

підприємництво вимагає від суб'єктів цієї діяльності певного способу мислення, особливого стилю і типу господарської поведінки.

Підприємництво як самостійна діяльність не передбачає свободу і самостійність суб'єктів цієї діяльності в різних напрямках.

Підприємництво передбачає організацію і управління господарським процесом незалежно від виду і сфери діяльності фірми або індивідуального підприємництва.

Підприємницька діяльність здійснюється фізичними та юридичними особами. 

Запитання 3

Що таке юридична особа?

варіанти відповідей

 Суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Людина (громадянин, особи без громадянства) як учасника правових відносин, яка підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Будь-яка особа, яка не входить до складу збройних сил та не є членом збройної групи.

 Публічний діяч, громадський діяч 

Запитання 4

Підприємець - це особа, яка:

варіанти відповідей

не вкладає власні засоби в організацію справи

приймає на себе особистий ризик, пов'язаний з результатами діяльності

не несе відповідальності за кінцеві результати своєї діяльності

Запитання 5

Який із принципів не належить до основних принципів ведення бізнесу?

варіанти відповідей

вільний вибір виду діяльності;

залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян

залучення матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших ресурсів, використання яких може бути заборонено або обмежено законодавством;


вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством

Запитання 6

Хто запровадив поняття "Підприємець"?

варіанти відповідей

Кантільйон

Шумпетер

Кене

Менгер

Запитання 7

Фінансове підприємництво це -.......

варіанти відповідей

Вид діяльності, яка займається виробництвом, реалізацією товарів і послуг

Вид діяльності, яка займається обміном, розподілом і споживанням товарів і послуг

Вид діяльності, яка займається кредитними відносинами

Вид діяльності, яка займається грошима, валютою та цінними паперами

Запитання 8

Підприємництво, яке ґрунтується на приватній власності членів однієї сім'ї, яка може використовувати найману працю, це?

варіанти відповідей

сімейне

індивідуальне

акціонерне

колективне

Запитання 9

Підприємство, що засноване на приватній власності фізичної особи та її праці?

варіанти відповідей

колективне

сімейне

індивідуальне

партнерське

Запитання 10

Для захисту прав суб’єктів підприємництва використовують норми цивільного та господарського права, передбачені в:

варіанти відповідей

Господарському кодексі України

Сімейному кодексі України

Трудовому кодексі України

Земельному кодексі України

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест