Підприємство як суб’єкт господарювання ПТБД-2021

Додано: 17 червня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 10 разів
30 запитань
Запитання 1

Надайте визначення поняттю «Підприємство», згідно Господарського кодексу України.


варіанти відповідей

Організаційно відокремлений та економічно самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який володіє правом юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку.

Самостійний суб’єкт господарювання, створений для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення торговельної та іншої господарської діяльності в порядку передбаченому законами України.

Самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

Самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади для задоволення суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

Запитання 2

Надайте визначення поняттю «Торговельне підприємство».

варіанти відповідей

Організаційно відокремлений та економічно самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який володіє правом юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку.

Самостійний суб’єкт господарювання, створений для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення торговельної (як основної) та іншої господарської діяльності в порядку передбаченому законами України.

Самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

Самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади для задоволення суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

Запитання 3

Вкажіть основні ознаки підприємства.

варіанти відповідей

Виробничо-технічна, економічна та організаційна єдності.

Юридична самостійність, виробнича та економічна єдності.

Виробнича, економічна та організаційна єдності.

Організаційно-виробнича та економічна єдності.

Запитання 4

Чим визначається виробничо-технічна єдність підприємства?

варіанти відповідей

Спільністю призначення продукції (послуг) або спільністю процесів її виробництва.

Єдиною системою технічної документації, загальною технічною політикою окремих ланок підприємства.

Наявністю єдиного колективу, адміністрації та управління виробництвом.

Правильна відповідь 1, 2.

Запитання 5

В чому полягає економічна єдність підприємства?

варіанти відповідей

В єдності плану, обліку, спільності матеріальних, технічних і фінансових ресурсів, економічних результатів роботи та єдиної системи стимулювання.

В єдності процесів планування виробництва та складання технічної документації.

В єдності системи технічної та облікової документації.

В єдності економічної та технічної політики окремих ланок підприємства.

Запитання 6

Що передбачає організаційна єдність підприємства?

варіанти відповідей

Наявність системи технічної та облікової документації.

Наявність економічної та технічної політики окремих ланок підприємства.

Наявність єдиного колективу, єдиної адміністрації та управління виробництвом, загальної системи їх обслуговування, що означає спільну відповідальність за здійснену діяльність.

Наявність єдиного колективу, єдиної адміністрації та управління виробництвом.

Запитання 7

Вкажіть головні законодавчі документи, що регулюють усі напрями діяльності підприємства.

варіанти відповідей

Господарський кодекс України, Закони України.

Господарський кодекс України, статут підприємства.

Господарський кодекс України, колективний договір.

Господарський кодекс України, статут підприємства, колективний договір.

Запитання 8

Який документ фіксує факт створення підприємства?

варіанти відповідей

Колективний договір.

Рішення установчих зборів.

Статут підприємства.

Правильної відповіді немає.

Запитання 9

З якого моменту підприємство набуває права юридичної особи?

варіанти відповідей

Державної реєстрації.

Виготовлення печатки.

Укладання колективного договору.

Відкриття розрахункового рахунку.

Запитання 10

Яке з положень розкриває поняття «статут підприємства»?

варіанти відповідей

Це угода між трудовим колективом і адміністрацією, якою регулюються виробничі, трудові й економічні відносини трудового колективу з адміністрацією.

Це закон, що визначає механізм здійснення підприємницької діяльності, підтримання на належному рівні умов праці та життя трудового колективу.

Це повне зібрання обов’язкових правил, що регулюють усі види діяльності підприємства, взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання.

Правильної відповіді немає.

Запитання 11

Яке з положень розкриває поняття «колективний договір»?

варіанти відповідей

Обов’язкові правила, що регулюють усі виді діяльності підприємства.

Угода між трудовим колективом та адміністрацією (власником чи уповноваженим органом), що регулює відносини між ними.

Угода між трудовим колективом та державою, що регулює відносини між ними.

Обов’язкові правила поведінки трудового колективу та адміністрації підприємства.

Запитання 12

Назвіть основні ознаки суб’єктів господарювання.

варіанти відповідей

Форма власності.

Правовий статус.

Мета й характер діяльності.

Всі відповіді правильні.

Запитання 13

Вкажіть правильне визначення терміну «Торгівля».

варіанти відповідей

Вид економічної діяльності у сфері товарообігу і просування товарів від виробника до споживача у формі купівлі-продажу та надання пов’язаних з цим послуг.

Вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю- продаж товарів кінцевому споживачеві та надання йому торговельних послуг.

Вид економічної діяльності у сфері товарообігу. Що охоплює купівлю- продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого споживання та надання пов’язаних із цим послуг.

Правильної відповіді немає.

Запитання 14

Вкажіть правильне визначення терміну «Торговельна діяльність».

варіанти відповідей

Ініціативна, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі-продажу товарів кінцевим споживачам.

Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі-продажу товарів кінцевим споживачам.

Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі-продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача.

Правильної відповіді немає.

Запитання 15

Вкажіть правильне визначення терміну «Роздрібна торгівля».

варіанти відповідей

Вид економічної діяльності у сфері товарообігу і просування товарів від виробника до споживача у формі купівлі-продажу та надання пов’язаних з цим послуг.

Вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю- продаж товарів кінцевому споживачеві та надання йому торговельних послуг.

Вид економічної діяльності у сфері товарообігу. Що охоплює купівлю- продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого споживання та надання пов’язаних із цим послуг.

Правильної відповіді немає.

Запитання 16

Вкажіть правильне визначення терміну «Оптова торгівля».

варіанти відповідей

Вид економічної діяльності у сфері товарообігу і просування товарів від виробника до споживача у формі купівлі-продажу та надання пов’язаних з цим послуг.

Вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю- продаж товарів кінцевому споживачеві та надання йому торговельних послуг.

Вид економічної діяльності у сфері товарообігу. Що охоплює купівлю- продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого споживання та надання пов’язаних із цим послуг.

Правильної відповіді немає.

Запитання 17

Як класифікуються підприємства залежно від форм власності згідно ст.63 ГКУ?

варіанти відповідей

Приватне підприємство, підприємство колективної власності, комунальне підприємство, унітарне підприємство.

Приватне підприємство, підприємство колективної власності, комунальне підприємство, державне підприємство, підприємство засноване на змішаній формі власності.

Приватне підприємство, державне підприємство, підприємство засноване на змішаній формі власності.

Унітарні підприємства, корпоративні підприємства.

Запитання 18

Як класифікуються підприємства залежно від приналежності капіталу в статутному фонді?

варіанти відповідей

Національне підприємство, підприємство з іноземними інвестиціями, іноземна підприємство.

Приватне підприємство, іноземне підприємство, національне підприємство.

Національне підприємство, унітарне підприємство.

Національне підприємство, іноземне підприємство.

Запитання 19

Як класифікуються підприємства залежно від способу утворення та формування статутного фонду?

варіанти відповідей

Головні, дочірні підприємства.

Унітарні, корпоративні підприємства.

Національні, колективні підприємства.

Приватні, іноземні підприємства.


Запитання 20

Як класифікуються підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу власного доходу від реалізації продукції за рік?

варіанти відповідей

Головні, дочірні підприємства.

Малі, дочірні підприємства.

Малі, середні, великі підприємства.

Великі, головні підприємства.

Запитання 21

Як класифікуються підприємства з урахуванням існування ступеня залежності від іншого підприємства?

варіанти відповідей

Головні, дочірні підприємства.

Унітарні, корпоративні.

Національні, іноземні.

Малі, середні, великі.

Запитання 22

Як класифікуються підприємства відповідно до правового статусу і форми господарювання?

варіанти відповідей

Унітарні, корпоративні.

Національні, іноземні.

Приватне підприємство, державне підприємство, підприємство засноване на змішаній формі власності.

Одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства.

Запитання 23

Які підприємства належать до господарських товариств?

варіанти відповідей

Акціонерні товариства, повні та командитні товариства.

Товариства з обмеженою відповідальністю.

Товариства з додатковою відповідальністю.

Всі відповіді правильні.

Запитання 24

Як класифікуються роздрібні торговельні підприємства за масштабами діяльності?

варіанти відповідей

Малі, середні, великі.

Вузькі, універсальні.

Малі, середні.

Великі, середні, вузькі.

Запитання 25

Як класифікуються роздрібні торговельні підприємства за товарною спеціалізацією?

варіанти відповідей

Вузькі, універсальні.

Вузькоспеціалізовані, спеціалізовані.

Вузькоспеціалізовані, універсальні.

Вузькоспеціалізовані, спеціалізовані, універсальні.

Запитання 26

Як класифікуються роздрібні торговельні підприємства за групами споживачів?

варіанти відповідей

Група людей, доходи яких вище прожиткового мінімуму.

Група людей, доходи яких на рівні прожиткового мінімуму.

Група людей, доходи яких менше прожиткового мінімуму.

Всі відповіді правильні.

Запитання 27

Як поділяються торговельні підприємства за характером діяльності?

варіанти відповідей

На оптові та роздрібні.

На приватні та колективні.

На малі, середні та великі.

На вузькоспеціалізовані, спеціалізовані та універсальні.

Запитання 28

Головна мета (місія) підприємства – це...

варіанти відповідей

генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми.

генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію та головні цілі і розподіл ресурсів для їх досягнення.

чітке окреслення завдання його функціонування, а саме: виробництво відповідної продукції (послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максимально можливого прибутку.

всі відповіді правильні.

Запитання 29

Стратегія підприємства – це…

варіанти відповідей

генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми.

генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію та головні цілі і розподіл ресурсів для їх досягнення.

чітке окреслення завдання його функціонування, а саме: виробництво відповідної продукції (послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максимально можливого прибутку.

 правильної відповіді немає.


Запитання 30

Як класифікуються цілі підприємства стосовно головної цілі?

варіанти відповідей

Кінцеві, проміжні.

Поточні, перспективні.

Необхідні, бажані.

Економічні, соціальні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест