Підсумкова геометрія 11

Додано: 11 травня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Підсумкова геометрія 11
Тест виконано: 160 разів
20 запитань
Запитання 1

Об'єм конуса дорівнює 96 π см2, а радіус основи - 6 см. Знайдіть висоту конуса і площу його поверхні

варіанти відповідей

64 π см2

96 π см2

60 π см2

8см

6см

10см

Запитання 2

На відстані 12 см від центра кулі проведено площину. Площа утвореного перерізу дорівнює 64π см2. Знайти радіус кулі та площу її поверхні.

варіанти відповідей

√80 см, 320π см2

√208 см, 832 π см2

20 см, 800 π см2

8 см, 256π см2

Запитання 3

Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 16√3 см, а апофема -17 см. Обчисліть висоту піраміди та її об'єм.

варіанти відповідей

8 см

10 см

15 см

640√3 см3

540√2 см3

960√3 см3

Запитання 4

На малюнку т. А - це?

варіанти відповідей

висота

основа

вершина

центр круга

Запитання 5

Сторони прямокутника дорівнюють 3см і 5см.Знайдіть площу повної поверхні циліндра,отриманого внаслідок обертання цього прямокутника навколо більшої сторони

варіанти відповідей

30π см2

48π см2

60π см2

80π см2

Запитання 6

Діаметр кулі дорівнює 10 см. Знайдіть площу перерізу кулі площиною, віддаленою від центра кулі на 3 см.

варіанти відповідей

16π см2

10π см2

9π см2

100π см2

Запитання 7

Висота конуса дорівнює 6 см, а твірна - 10 см.

Знайдіть площу бічної поверхні конуса.

варіанти відповідей

80π см2

40π см2

20π см2

10π см2

Запитання 8

Висота циліндра дорівнює 8 см, радіус основи — 5 см. На відстані 4 см від осі циліндра паралельно їй проведено площину. Знайдіть площу утвореного перерізу.

варіанти відповідей

48π см2

40π см2

24π см2

84π см2

Запитання 9

Розгортку якого з наведених многогранників зображено на рисунку?

варіанти відповідей
Запитання 10

Розгортку якого з наведених многогранників зображено на рисунку?

варіанти відповідей
Запитання 11

Визначте кількість граней восьмикутної піраміди.

варіанти відповідей

7

8

9

16

17

Запитання 12

Скільки всього граней у піраміди, яка має 12 ребер?

варіанти відповідей

4

6

7

12

13

Запитання 13

Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 3 см, а сторона основи — 12 см. Знайдіть довжину бічного ребра піраміди.

варіанти відповідей

6 см

3√5 см

5√3 см

9 см

15 см

Запитання 14

У правильній трикутній призмі сторона основи дорівнює 3 см, а діагональ бічної грані 5 см. Знайти площу бічної поверхні призми.

варіанти відповідей

12 см2

20 см2

36 см2

45 см2

Запитання 15

Знайти площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди, сторона основи і апофема якої дорівнюють 8 см. 

варіанти відповідей

64 см2

256 см2

128 см2

128 см3

Запитання 16

Бічне ребро прямої чотирикутної призми дорівнює 5 см. Знайти площу бічної поверхні призми, якщо її основою є прямокутник, діагональ якого дорівнює 10 см, а одна зі сторін - 8 см.

варіанти відповідей

28

6

32

140

Запитання 17

Площа повної поверхні куба з ребром 2 см дорівнює

варіанти відповідей

60 см2

30 см2

24 см2

36 см2

52 см2

Запитання 18

Площа бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди зі стороною основи 5 см і апофемою - 3 см, дорівнює:

варіанти відповідей

60 см2

30 см2

24 см2

36 см2

52 см2

Запитання 19

Знайдіть довжину діагоналі прямокутного паралелепіпеда,

лінійні виміри якого 2см, 4см, 4см

варіанти відповідей

4см

5см

6см

10см

Запитання 20

Обчисліть об'єм правильної трикутної призми, бічні грані якої є квадратами, а площа основи дорівнює 9√3см2

варіанти відповідей

54√3см3

27√3см3

27см3

162√3см3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест