14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Підсумкова контрольна робота з фізики за ІІ семестр 10 клас

Тест виконано: 497 разів
14 запитань
Запитання 1

Яка фізична величина є енергетичною характеристикою електричного поля?


варіанти відповідей

Потенціал. 

Електроємність.

Напруженість.  

Електричний заряд.

Запитання 2

Газ називають ідеальним, якщо можна знехтувати ...


варіанти відповідей

... масою молекул.

...масою та розмірами молекул.

... взаємодією між молекулами.

... швидкістю поступального руху молекул.

Запитання 3

Газ не виконує  роботу при ...


варіанти відповідей

... адіабатному процесі.  

... ізотермічному процесі.

... ізохорному процесі.

... ізобарному процесі.

Запитання 4

Рівняння стану ідеального газу встановлює зв'язок між ...


варіанти відповідей

…середньою квадратичною швидкістю руху молекул і температурою газу.

... температурою, об'ємом і тиском газу.

... середньою кінетичною енергією молекул і температурою газу.

... об'ємом і кількістю молекул газу. 

Запитання 5

Точкою роси називають температуру, при якій ...


варіанти відповідей

... ненасичена пара стає насиченою.

... припиняється перехід молекул з рідини в пару.

... рідина закипає.

... припиняється перехід молекул з пари в рідину.

Запитання 6

Перший закон термодинаміки має вигляд:...

варіанти відповідей

Q = A

Q = ΔU

Q = ΔU + A

ΔU = - A

Запитання 7

Визначте поверхневу енергію сферичної краплі дощу радіусом r = 0,1 мм. Вважайте π = 3,14; поверхневий натяг води σ = 75 мН/м.

варіанти відповідей

2,36 нДж

23,6 нДж


9,42 нДж

94,2 нДж

Запитання 8

Дві однакові провідні кулі мають електричні заряди -50 нКл та +150 нКл. Яким стане заряд кожної кулі після дотику?


варіанти відповідей

Нуль.        

 50 нКл.          

100нКл.        

Заряди не зміняться.

Запитання 9

Визначити ККД теплової машини, робоче тіло якої передало холодильнику

80 кДж теплоти, виконавши роботу 20 кДж ?


варіанти відповідей

20 %          

75 %

25 %  

80 %

Запитання 10

Визначити масу гелію, що знаходиться в балоні місткістю 20 л за тиску

830 кПа, якщо температура газу дорівнює 17 °С.

варіанти відповідей

 2*10-2 кг       

 2,75*10-2 кг       

 2,1*10-2 кг

3*10-2 кг

Запитання 11

Конденсатор якої ємності необхідно підключити послідовно до конденсатора місткістю 800 пФ, щоб ємність батареї дорівнювала 160 пФ?

варіанти відповідей

50 пФ.      

100 пФ.       

150 пФ.            

200 пФ.

Запитання 12

Закон Бойля-Маріотта..

варіанти відповідей

Для даного газу деякої маси відношення об’єму газу до температури є незмінним, якщо тиск газу не змінюється

Для даного газу деякої маси відношення тиску газу до його температури є незмінним, якщо об’єм газу не змінюється

Для даного газу деякої маси добуток тису газу на його об’ємі є незмінним, якщо температура газу не змінюється

Для даного газу деякої маси добуток тису газу на його об’ємі є незмінним,якщо кількість теплоти газу не змінюється

Запитання 13

Процесу 1-2 відповідає

варіанти відповідей

ізобарний процес

ізохорний процес

ізотермічний процес

адіабатний процес

Запитання 14

Яким проміжкам відповідає ізотермічний процес? (Декілька правильних відповідей).

варіанти відповідей

2-1

3-4

4-1

1-2

2-3

 2-4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест