Підсумкова контрольна робота. 10 клас

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

З рівняння руху матеріальної точки х = 2t + 5t2 визначте проекцію прискорення.


варіанти відповідей

 2 м/с2  

10 м/с2  

5 м/с2

7 м/с2 

Запитання 2

Тіло рухається по колу діаметром 2 м зі швидкістю 9 км/год. Визначте його доцентрове прискорення.

 

варіанти відповідей

40,5 м/с2

18 м/с2

4,5 м/с2

 6,25 м/с2

Запитання 3

Турист пройшов 3 км на північ та ще 4 км на схід. Визначте модуль переміщення туриста.


варіанти відповідей

3 км

4 км

5 км

7 км

Запитання 4

У вагоні потяга, що рухається зі швидкістю 60 км/год, в протилежному напрямку йде пасажир зі швидкістю 4 км/год відносно потяга. Яка швидкість пасажира відносно Землі?          

           

           

       

варіанти відповідей

15 км/год 

56 км/год 

64 км/год 

60 км/год 

Запитання 5

Вантаж, який лежить на підлозі кабіни ліфта, давить на підлогу із силою 735 Н. Ліфт рухається із прискоренням 0,5 м/с2 вгору. Визначте масу вантажу. (Вважайте g = 10 м/с2)


варіанти відповідей

65 кг

70 кг

75 кг

80 кг

Запитання 6

Визначте силу, що діє на автомобіль масою 800 кг, рівняння руху якого x=1+3t+2t2.


варіанти відповідей

 6400 H

3200 H

2100 H

8000 H

Запитання 7

Вкажіть назву максимального зміщення тіла від положення рівноваги:


варіанти відповідей

циклічна частота

період коливань

фаза

амплітуда коливань

Запитання 8

Частота коливань тіла дорівнює 2 Гц. Визначте період і циклічну частоту коливань:


варіанти відповідей

с;  рад/с

с;  рад/с

0,5 с;  рад/с

0,5 с; π рад/с

Запитання 9

Процес передачі енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого називають...


варіанти відповідей

плавленням

випаровуванням

теплопередачею

конденсацією

Запитання 10

Як позначається внутрішня енергія у термодинаміці?


варіанти відповідей

А

W

U

Е

Запитання 11

Процес, який протікає без теплообміну з навколишнім середовищем, називають...


 

  

  

варіанти відповідей

 ізохорним

 ізотермічним

ізобарним

адіабатним

Запитання 12

Теплова машина, коефіцієнт корисної дії якої 25%, за деякий час отримує від нагрівника 20 кДж теплоти. Яку роботу виконує машина за цей час?


варіанти відповідей

5 кДж

40 кДж

50 кДж

4 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест