Підсумкова самостійна робота

Додано: 15 травня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 248 разів
12 запитань
Запитання 1

З точки А до площини α проведено похилу під кутом 60⁰ до площини. Знайти довжину похилої, якщо відстань від точки А до площини 30 см.

варіанти відповідей

15 см

15√3 см

20√3 см

30√3 см

Запитання 2

Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …

варіанти відповідей

Мимобіжними

Перпендикулярними

Паралельними

Запитання 3

Із точки проведено до площини перпендикуляр і похилу, яка утворює з даною площиною кут 50о. Чому дорівнює кут між даною похилою та перпендикуляром?

варіанти відповідей

90о

40о

45о

60о

Запитання 4

Якщо дві площини перпендикулярні до третьої площини, то лінії їх перетину з цією площиною …

варіанти відповідей

Паралельні

Перетинаються

Паралельні або перетинаються 

Не можна визначити

Запитання 5

Знайти скалярний добуток векторів a̅ і b̅, якщо |a̅| = 2, |b̅| = 5, φ = 60о.

варіанти відповідей

5

-5

10

-10

15

Запитання 6

Щоб знайти координати вектора, треба

варіанти відповідей

від відповідних координат початку вектора відняти координати кінця

від відповідних координат кінця вектора відняти координати початку

додати відповідні координати

помножити відповідні координати

Запитання 7

З точки до площини проведено перпендикуляр і похилу, довжини яких відповідно дорівнюють 5 і 13. Знайти довжину проекції похилої на площину.

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 8

Знайти модуль вектора а(3;0;-4)

варіанти відповідей

3

5

6

12

4

Запитання 9

Дано куб АВСDA1B1C1D1. Укажіть градусну міру кута між прямою СD1 та площиною АDD1.

варіанти відповідей

45°

60°

30°

90°

Запитання 10

При якому значені n вектори а (4; -12; 24) і b(1; n;6) колінеарні?

варіанти відповідей

-2

-3

4

3

Запитання 11

КМ- середня лінія ∆АВС, де К- середина сторони АС, М- середина строни ВС. Трикутник АВС і паралелограм АВЕР лежать у різних площинах. Яке взаємне розміщення прямих КМ і ЕР?

варіанти відповідей

визначити неможливо

КМ і ЕР перетинаються

КМ і ЕР паралельні

КМ і ЕР мимобіжні

Запитання 12

Сторони Δ АВС дорівнюють 10 см, 17 см, 21 см. З вершини найбільшого кута трикутника до його площини проведено перпендикуляр АД= 15 см. Знайти відстань від точки Д до сторони ВС трикутника.

варіанти відповідей

 23

√31

17

√241

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест