23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Підсумкова контрольна робота

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 35 разів
36 запитань
Запитання 1

Укажіть, у якому рядку літери я, ю, є позначають два звуки:

варіанти відповідей

 блюзнірство, свято, стяг, стаття, козеня

 просякнутий, водиця, клятва, злякати, гілля

явір, моє, юрта, роз’юшити, єнот

 знання, пляма, повітря, страусеня, баддя

Запитання 2

Виділені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка:

варіанти відповідей

подружці , журчання, стежка

 зірка, просьба, узлісся

рюкзак, купа, крига

пишеться, сітчастий, тьохкає

Запитання 3

У якому рядку в усіх словах кількість звуків відповідає кількості букв:

варіанти відповідей

 сіль, літера, мрія, якір, спадщина

 струмок, сонячний, вулиця, ранок, сон

 море, п'ятниця, приїхати, суниця, хліб

 криниця, собор, історія, праска, знання

Запитання 4

У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів в алфавітному порядку:

варіанти відповідей

правознавство, прати, примітка, принцип, приписка

правовірний, прималювати, принада, принцеса, полотно

Покрова, порожній, правда, праска, працювати

постачання, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений

Запитання 5

Оберіть рядок, у всіх словах якого спостерігається явище асиміляції за глухістю:

варіанти відповідей

 підбігти, округ, казка, зжати

 книжка, різкий, солодкий, дядько

 допомогти, нігті, змогти, грядка

 вогкувато, легковажний, дьогтю, кігті

Запитання 6

М’який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

павіл..йон, Ол..чин, с..огодні, прос..ба

 сіл..ськість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я

 рабовласниц..кий, дон..чин, боїш..ся, сяд..мо

згор..ований, уман..ський, шіст..сот, тітон..ці

Запитання 7

Апостроф ставиться в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

 двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати

верб..я, сузір..я, дзв..якнути, без..ядерний

пір..їна, кур..єр, Лук..ян, рутв..яний

 зв..язати, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний

Запитання 8

Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

 пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..тихнути

 пр..непорочний, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний

пр..стол, пр..подобний, пр..мудрий, пр..кордонник

пр..пишний, пр..злий, пр..милий, пр..мужній

Запитання 9

Префікс с- треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

(з, с)шиток, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний

(з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)плавити

(з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити

(з, с)фотографувати, (з, с)чистити, (з, с)цідити, (з, с)коротити

Запитання 10

Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою и:

варіанти відповідей

ч..пси, інс..нуація, к..парис, пріор..тет

Великобр..танія, д..корація, д..ректор, р..торика

ульт..матум, адм..рал, д..сертація, кор..фей

Ч..лі, еруд..ція, реч..татив, аж..отаж

Запитання 11

Помилку в слововживанні допущено в словосполученні:

варіанти відповідей

 громадянські права

громадська справа

 громадська безпека

на громадських засадах

громадська війна

Запитання 12

Слово холодний ужито в прямому значенні в словосполученні:

варіанти відповідей

холодна відповідь

холодний погляд

холодна душа

холодний одяг

холодні стосунки

Запитання 13

Синонімом до слова світлина є слово:

варіанти відповідей

яскравий день

люстра

 фотографія

всесвіт

сонячна галявина

Запитання 14

Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція

іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент

епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент

 ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив

ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика

Запитання 15

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но

 заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий

 мес..ник, корис..ний, волейболіс..ці, захис..ний

тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний

корис..ний, облас..ний, благовіс..ний, артис..ці

Запитання 16

Фразеологізм вискочити на сухе має значення

варіанти відповідей

зазнати невдачі

уникнути кари

не намочитися

бути щасливим

знищити докази

Запитання 17

Антонімом до фразеологізму аж ребра світяться є

варіанти відповідей

аж зі шкіри пнеться

як вітром здуло

наче риба об лід

 трохи не лусне

Запитання 18

Через дефіс пишуться всі слова в рядку

варіанти відповідей

сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний

гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичиий

 сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий

 віце/прем’єр, валютно/фінансовий, ліво/бережний, воєнно/стратегічний

Запитання 19

Через дефіс пишуться всі слова в рядку

варіанти відповідей

віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли

на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь

ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як

 пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині

більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь

Запитання 20

Із великої літери треба писати прикметник у словосполученні

варіанти відповідей

 Ф/франківська доба

Ф/франківська проблематика

 Ф/франківський стиль

Ф/франківська проза

Ф/франківські читання

Запитання 21

Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку

варіанти відповідей

На вовка не/слава, а овець їсть Сава.

Несказане лишилось не/сказанним.

 Ще не/написані книги чекають на своїх авторів.

 Бабуся не/покоїлася, бо вже давно не бачила онуків.

Запитання 22

Спільнокореневими є слова рядка

варіанти відповідей

водити, зневоднення, водиця, водовідвід

малюнок, мальований, малий, малюючи

роздумувати, подумки, дума, роздум

гірше, гірко, грішно, погіршувати

Запитання 23

Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

варіанти відповідей

кілька літрів бензин.., приміщення театр.., будова атом..

прибув з Іран.., не поставив апостроф.., основи світогляд..

 води Дінц.., секція футбол.., 13 листопад..

спізнення рейс.., не добрав одного кілограм.., вичитав із підручник..

із першого вагон.., вулиці Лондон.., зібрали з гектар..

Запитання 24

Граматична помилка є в рядку

варіанти відповідей

 смачних помідорів

тридцять кілограм

дехто з солдатів

незалежність громадян

жоден із грузинів

Запитання 25

Закінчення -е у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку

варіанти відповідей

актор, Настя, друг, Павло

 сторож, Роман, офіцер, Наталя

голуб, суддя, Наталка, доля

брат, Євген, професор, товариш

зоря, Юля, Антон, директор

Запитання 26

НЕ містить помилок варіант

варіанти відповідей

Наполегливість цих болгарів мене просто вражає.

 По лісам і полям пішло блукати відлуння його голосу.

Ми їздили по містам і селам України.

 Мені не вистачило кількох гривнів

Мене не влаштувала ціна цього пальта, тому я його й не придбав.

Запитання 27

Правильно утворені імена по батькові в рядку

варіанти відповідей

Аркадійович, Спиридонівна

Валерієвич, Аркадієвна

 Ігоревич, Григоріївна

Євгенійович, Іллінічна

Запитання 28

Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

варіанти відповідей

дорожчий, сліпіший, найвищий, найбільш упевнений

менш поширений, премудріший, найохайніший, найменш критичний

бідніший, більш імовірний, щонайрозумніший, найбільш талановитий

худіший, більш темний, самий малий, найменш потужний

Запитання 29

Суфікс -ев- має прикметник, утворений від слова

варіанти відповідей

замша

палац

кущ

край

Запитання 30

НЕПРАВИЛЬНО вжито форму займенника в реченні

варіанти відповідей

Завдяки їм усе виконали вчасно.

Усі пишалися їми за цю перемогу.

Наша мета – дати їм якісну освіту.

На відпочинку їм повідомили про трагедію.

Запитання 31

Правильну відмінкову форму числівника сто вісімдесят сім наведено у рядку

варіанти відповідей

Ор. в. ста вісімдесятьма сьома

М. в. (у) ста вісімдесяти семох

Р. в. ста восьмидесяти семи

Зн. в. ста восімдесят сім

Запитання 32

Граматично правильно утворено словосполучення

варіанти відповідей

закінчити без десяти хвилин третя

працювали до пів сьомої години

прийдіть після дев'яти

зустрінемося за чверть шоста

Запитання 33

Помилково узгоджено числівник із іменником у варіанті

варіанти відповідей

три з половиною апельсини

двадцять два банана

дві треті банана

чотири банани

півтора апельсина

Запитання 34

Правильно вжито дієслівну форму в реченні

варіанти відповідей

 Ходімте в кіно.

Журі ухвале це рішення.

Давай будемо друзями.

Чи ти дасиш мені спокій?

 Стань у центрі кімнати.

Запитання 35

Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

варіанти відповідей

Як/би не було складно, не можна опускати рук.

Як/би не переймався, одними нервами справу не вирішити.

Як/би знали, не мовчали б.

Як/би там не було, ви мали б це передбачити.

Запитання 36

Правильно вжито прийменник у варіанті

варіанти відповідей

приїхати по виклику

робити по зразку

проживати по адресі

лекція по математиці

вишивати по шовку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест