29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Підсумкова контрольна робота

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

якщо розчинність купрум сульфату при 20 градусах дорівнює 15 г на 100 г води, то масова частка купрум сульфату в цьому розчині

варіанти відповідей

13%

12%

14%

15%

Запитання 2

якщо розчинити 250г мідного купоросу у 100 г води, то масова частка купрум сульфату дорівнює

варіанти відповідей

45,7%

45%

45,1%

46%

Запитання 3

яка маса аргентум хлориду утвориться при взаємодії 100 г 10% розчину натрій хлориду та достатньої кількості аргентум нітрату

варіанти відповідей

24,5 г

245 г

2,45 г

0,245 г

Запитання 4

при взаємодії натрій карбонату з хлоридною кислотою сполуками, які НЕ дисоціюють є

варіанти відповідей

натрій карбонат

хлоридна кислота

натрій хлорид

карбон оксид

вода

Запитання 5

під час дисоціації алюміній сульфату утворяться йони

варіанти відповідей

Al3+

SO42-

SO32-

ця сполука не дисоціює

Запитання 6

ознакою проходження реакції обміну є

варіанти відповідей

виділення газу

утворення води

випадання осаду

виділення вуглекислого газу

зміна запаху

зміна кольору

Запитання 7

реакція взаємодії нітратної кислоти та натрій гідросиду характеризується як

варіанти відповідей

обміну, оборотна, каталітична, без зміни ступенів окиснення

заміщення, необоротна, екзотермічна, окисно-відновна

обміну, некаталітична, необоротна, без теплового ефекту, без зміни ступенів окиснення

сполучення, каталітична. окисно-відновна, ендотермічна

Запитання 8

реація взаємодії азоту з воднем є

варіанти відповідей

сполучення, ендотермічна, оборотна, каталітична, окисно-відновна

розкладу, екзотермічна, некаталітична, необоротна, окисно-відновна

заміщення, без теплового ефекту, каталітична, оборотна, без зміни ступенів окиснення

сполучення, без теплового ефекту, оборотна, некаталітична. окисно-відновна

Запитання 9

ступінь окиснення нітрогену у алюміній нітраті дорівнює

варіанти відповідей

+3

+5

+4

-5

Запитання 10

в реації взаємодії натрій з хлором бере відновник віддає

варіанти відповідей

2 електрони

1 електрон

3 електрони

4 електрони

Запитання 11

який об'єм вуглекислого газу виділиться під час горіння 100 л етену

варіанти відповідей

100 л

200 л

50 л

150 л

Запитання 12

скільки структурних ланок С6Н10О5 міститься в молекулі целюлози, якщо її атомна маса дорівнює 1620000

варіанти відповідей

1000

10000

100000

1000000

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест