підсумкова контрольна робота

Додано: 27 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 87 разів
15 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати середини відрізка, кінцями якого є точка К(3; -1) і М(7; 5)

варіанти відповідей

 (-5; 2)

(5; -2)

(5; 2)

(4; 6)

Запитання 2

Розв’яжіть трикутник АВС за двома сторонами і кутом між ними, якщо АВ=7см., АС= 4см., ∠А=400.

варіанти відповідей

4,7см., 540, 860.

4,7см., 330, 1070.

3,7см., 630, 770.

3,8см., 350, 1050

Запитання 3

Знайдіть модуль вектора  ̅AB(6;8)варіанти відповідей

-10

12

10

24

Запитання 4

Дано вектори р(-1; 2) і n(6; -8). Знайдіть координати вектора m = 3p - ½n

варіанти відповідей

 (-6; 10)

(-3; -10)

 (6; -10)

 (0;-2)

Запитання 5

Знайти кількість вершин правильного многокутника , якщо внутрішній його кут дорівнює 144°

варіанти відповідей

12

16

15

10

Запитання 6

Знайти довжину кола, вписаного у трикутник зі сторонами 13 см, 11 см, 20 см.

варіанти відповідей

8π см

16π см

 24π см

 6π см

Запитання 7

Яка точка симетрична точці В(4; -5) відносно початку координат

варіанти відповідей

 (-4; -5)

 (4; 5)

 (-4; 5)

 (-5; 4)

Запитання 8

Укажіть координати центра і радіус кола, якщо його рівняння (х-5)2+(у+3)2=25?

варіанти відповідей

(-5;3), 25

 (5;-3), 5

 (5;-3), 25

(-5;5), 5

Запитання 9

Обчислити: 6sin30⁰ - 2cos180⁰.

варіанти відповідей

1

2

5

-2

Запитання 10

Знайдіть значення у, при якому вектори а̅ (- 6; 2) і в̅ (12; у) є колінеарними.

варіанти відповідей

3

-3

-4

4

Запитання 11

Знайти скалярний добуток векторів ̅а(4;3) та ̅в(-3;-4).

варіанти відповідей

-24

0

24

3

Запитання 12

Знайдіть площу паралелограма, дві сусідні сторони якого дорівнюють 3 см і 2 см, а кут між ними становить 30°.

варіанти відповідей

1 см2

12см2

3см2

6см2

Запитання 13

Знайдіть периметр квадрата, якщо його площа дорівнює 64 см2.  

варіанти відповідей

16

18

32

24

Запитання 14

Знайдіть відстань між точками А(-4;5) і В(-1;9).

варіанти відповідей

5

25

13

169

Запитання 15

У квадрат зі стороною 6см вписано круг. Знайдіть площу круга.

варіанти відповідей

 10π см2 

36 см2.

  9π см2 

9 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест