Підсумкова контрольна робота

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 14 разів
30 запитань
Запитання 1

1. Державна мова - це:

варіанти відповідей

а) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов'язкове в органах державного управління та діловодства;

б) єдина національна мова українського народу;

в) найважливіший універсальний засіб спілкування.

Запитання 2

2. Літературна мова характеризується такими ознаками

варіанти відповідей

а) унормованістю, наддіалектністю, точністю, логічністю;

б) наддіалектністю, унормованістю, уніфікованістю, стилістичною диференціацією

в) стилістичною диференціацією, унормованістю, документальністю, тематичною обмеженістю

Запитання 3

3. Зачинателем нової української мови був:

варіанти відповідей

а) Т. Г. Шевченко;

б) І. П. Котляревський;

в) Панас Мирний.

Запитання 4

4.  Сукупність правил передачі звукової мови на письмі - це:

варіанти відповідей

а) орфоепічні норми; 

б) орфографічні норми;

в) морфологічні норми

Запитання 5

5. Нормативним є таке слововживання:

варіанти відповідей

а) вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет;

б) вакансія, написати автобіографію, імунітет

в) вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет

Запитання 6

6.  Українська мова є державною мовою в Україні відповідно до статті:

варіанти відповідей

а) 5 Конституції України;

б) 10 Конституції України;

в ) 9 Конституції України.

Запитання 7

7.  Висловлюють подяку по-українськи так: 

варіанти відповідей

а) Дякую Вас за статтю-відповідь

б) Щиро дякую Вам

в) Дозвольте подякувати Вас за добре слово 

Запитання 8

8. Вас знайомлять із незнайомою людиною, Ви: 

варіанти відповідей

а) мовчки усміхаєтесь;

б) скажете: «Мені дуже приємно з Вами познайомитися!»;

в) скажете: «Рада (ий) бачити Вас». 

Запитання 9

9. Виберіть правильні варіанти слововживання: 

варіанти відповідей

а) три голи, два коментарі, двадцять чотири автомобілі;

б) три гола, два коментаря, двадцять чотири автомобіля;

в)  три голів, два коментарів, двадцять чотири автомобілей.

Запитання 10

10. «Гриф затвердження» розміщується

варіанти відповідей

а) у правому верхньому кутку лицьового боку першої сторінки документа,

б) у лівому нижньому кутку лицьового боку першої сторінки документа

в) у правому верхньому кутку зворотного боку першої сторінки документа, 

г) у лівому нижньому кутку зворотного боку останньої сторінки документа

Запитання 11

11. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається

варіанти відповідей

а) трафаретним шрифтом,

б) заявою,

в) формуляром

г) формуляром-зразком

Запитання 12

12. 3а строками виконання виділяють такі документі:

варіанти відповідей

а) таємні й нетаємні

б) звичайні, термінові й дуже термінові,

в) рукописні.

Запитання 13

13. Виберіть правильний варіант оформлювання підпису й дати під документом:

варіанти відповідей

а) підпис дата

б) дата підпис

Запитання 14

14. Якщо документ підписують кілька осіб, що займають однакову посаду, їх підписи розташовуються: 

варіанти відповідей

а) на одному рівні;

б) один під одним;

в) після дати;

г) перед датою один під одним

Запитання 15

15. Якщо до телефону підійшов не той, хто Вам потрібен, Ви повинні

варіанти відповідей

А покласти слухавку й ще раз зателефонувати,

Б з'ясувати причину своєї невдачі,

В перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину

Запитання 16

16.  Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

варіанти відповідей

А ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я», говорити швидко;

Б ретельно готуватися до неї, бути тактовним, ураховувати погляди співрозмовника,

В ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати

Запитання 17

17. Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити людину, то: 

варіанти відповідей

А вказуйте на її помилки у присутності інших, робіть це по-дружньому;

Б критикуйте прямо, у присутності інших, похваліть те, що ваш знайомий робить, як слід

В вказуйте на помилки лише віч-на-віч, попросіть вибачення за зроблене зауваження. 

Запитання 18

18. Висловити власний погляд можна, скориставшись такою фразою: 

варіанти відповідей

А я рахую, що цю книжку варто придбати;

Б я вважаю, що цю книжку варто придбати; 

В я пропоную вам придбати цю книжку.

Запитання 19

19. Словники, що фіксують основні норми літературної вимови, називаються:

варіанти відповідей

А) енциклопедичними;


Б) термінологічними;


В) орфографічними;


Г) орфоепічними

Запитання 20

20. Автобіографія-документ – це: 

варіанти відповідей

а) обов’язковий документ особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії; 

б) власний опис життя; 

    в) документ, що фіксує відомості про трудову діяльність робітників, службовців.


Запитання 21

21.  Резюме – це:


варіанти відповідей

а) опис свого життя;


б) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає;


в) обов’язковий документ особової справи, що підтверджує трудовий стаж особи.


Запитання 22

22.  Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень «из-за неосторожности, согласно приказу, в зависимости от русловий»

варіанти відповідей

а) із-за необережності, згідно до наказу, в залежності від умов;

б) через необережность, відповідно наказу, залежно від умов;

в) через необережність, відповідно до наказу, залежно від умов.

Запитання 23

23. Розписка оформлюється:

варіанти відповідей

а) машинописним способом в одному примірнику;

б) від руки в одному примірнику;

г) від руки у двох примірниках.

Запитання 24

24. Характеристика має такі реквізити:

варіанти відповідей

а) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;

б) назва підприємства або установи, назва виду документа, текст, підстава, підпис;

в) назва документа, прізвище, ім’я, по батькові особи, рік народження, освіта, текст, дата, підпис

Запитання 25

25. Документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки, називається:

варіанти відповідей

а) пояснювальною запискою;

б) звітом

в) доповідною запискою

Запитання 26

26. Який із ділових паперів містить інформацію в такій послідовності: адресат, адресант, назва документа, текст, додаток (якщо потрібно), підпис, дата?

варіанти відповідей

резюме

заява

автобіографія

доручення

Запитання 27

27. Документ, що визначає точний перелік запланованих до виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців, - це:

варіанти відповідей

звіт

лист

план

доповідна

Запитання 28

28.У котрому рядку не порушено порядку слів у реченні?

варіанти відповідей

Кожен Новий рік зустрічає по-своєму.

Кожен зустрічає Новий рік по-своєму.

По-своєму Новий рік зустрічає кожен.

Зустрічає Новий рік по-своєму кожен

Запитання 29

29. До якого виду бесіди відноситься співбесіда під час прийому на роботу чи звільнення?

варіанти відповідей

проблемна

кадрова

особиста

ділова

Запитання 30

30. Виберіть правильний початок автобіографії

варіанти відповідей

Я, Боженко Ірина Василівна, народилась 12 вересня в 1993 році міста Києва.

Я, Боженко Ірина Василівна, народилася 12 вересня 1993 року в м. Києві.

Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня в 1993 році в м. Києві.

Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня 1993 року в м. Київ.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест