Підсумкова контрольна робота "Органічні речовини" для 9 класу

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 912 разів
31 запитання
Запитання 1

До органічних речовин відносяться:

варіанти відповідей

вуглекислий газ

етанол

оцтова кислота

кухонна сіль

сода

целюлоза

Запитання 2

Майже всі органічні сполуки складаються з молекул і тому:

варіанти відповідей

мають високі температури плавлення і кипіння

мають невисокі температури плавлення і кипіння

розчиняються у воді

розчиняються в органічних розчинниках

при нагріванні загоряються або розкладаються

Запитання 3

Серед наведених формул укажіть ті, які належать органічним речовинам:

варіанти відповідей

C

CH3NH2

Na2CO3

HCl

CO2

C2H6

C2H5OH

Запитання 4

Укажіть елементи-органогени

варіанти відповідей

C

H

Na

O

Ca

Si

Запитання 5

Укажіть загальну формулу гомологічного ряду метану (алканів):

варіанти відповідей

СnH2n-2

СnH2n

СnH2n+2

CnHm

Запитання 6

Серед наведених формул укажіть ті, які належить сполукам гомологічного ряду метану (алканам):

варіанти відповідей

С3Н6

С5Н12

С6Н12

С7Н16

СН4

СН3ОН

Запитання 7

Із запропонованих речовин найменше атомів Карбону містить:

варіанти відповідей

гексан

гептан

пентан

пропан

Запитання 8

Для ненасичених вуглеводнів характерною є реакція:

варіанти відповідей

горіння

приєднання

заміщення

розкладу

Запитання 9

Якісна реакція на ненасичені вуглеводні:

варіанти відповідей

взаємодія з бромною водою

взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом

взаємодія з спиртовим розчином йоду

дія на індикатори

Запитання 10

Якісна реакція на крохмаль:

варіанти відповідей

взаємодія з бромною водою

взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом

дія йодної настоянки

дія індикаторів

Запитання 11

Якісна реакція на оцтову (етанову) кислоту

варіанти відповідей

дія індикаторів

дія йодної настоянки

взаємодія з бромною водою

взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом

Запитання 12

Якісна реакція на гліцерин(гліцерол)

варіанти відповідей

взаємодія з бромною водою

взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом

дія йоду

дія індикаторів

Запитання 13

Серед наведених формул укажіть ті, які належать спиртам

варіанти відповідей

СН3ОН

СН3СООН

С2Н5ОН

С3Н5(ОН)3

С6Н12О6

Запитання 14

Укажіть суму коефіціентів у рівнянні горіння ацетилену(етіну)

варіанти відповідей

13

6

12

5

Запитання 15

При горінні органічних речовин утворюються

варіанти відповідей

карбон(ІV) оксид і вода

вуглекислий газ і азот

вуглець і водень

сірчистий газ

Запитання 16

Для насичених вуглеводнів характерною є реакція

варіанти відповідей

приєднання

заміщення

горіння

розкладу

Запитання 17

В схемі перетворень

С2Н6→¹ С2Н5Сl→² C2H5OH→³ C2H44 (-CH2-CH2-)

послідовність реакцій (1, 2, 3, 4) така:

варіанти відповідей

хлорування, дегідратація, полімеризація, горіння

хлорування, гідратація, дегідратація, полімеризація

полімеризація, горіння, гідрування, дегідрування

хлорування, гідрогенізація, гідроліз, приєднання

Запитання 18

Сполука, хімічна формула якої (-СН2-СН2-)n використовується для виготовлення

варіанти відповідей

антисептиків

пакувальної плівки

мінеральних добрив

ліків

Запитання 19

Як змінюється сумарний об’єм речовин унаслідок горіння етилену (вода утворюється у вигляді пари)?

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

залишається постійним

змінюється хаотично

Запитання 20

Який об’єм кисню витрачається на згоряння 2 л етилену?

варіанти відповідей

2 л

3 л

6 л

8 л

Запитання 21

Визначте речовину за описом:

"Безбарвна в’язка рідина без запаху, солодка на смак, трохи важча за воду, добре розчинна у воді, може вбирати вологу (гігроскопічна), із купрум(ІІ) гідроксидом утворює яскраво-синій розчин".

варіанти відповідей

гліцерин

глюкоза

крохмаль

етилен

Запитання 22

Оцтова(етанова) кислота за звичайних умов взаємодіє з

варіанти відповідей

магнієм

купрум(ІІ) гідроксидом

хлором

хлоридною кислотою

натрій гідрогенкарбонатом

Запитання 23

Відносна формульна маса солі оцтової кислоти становить 142. Назвіть сполуку.

варіанти відповідей

ацетат натрію

ацетат магнію

ацетат калію

ацетат криптону

Запитання 24

До вищих(жирних) кислот відносяться:

варіанти відповідей

оцтова

пальмітинова

стеаринова

хлоридна

олеїнова

карбонатна

Запитання 25

Традиційний процес миловаріння полягає в

варіанти відповідей

нагріванні жирів або олій із лугом

нагріванні жирних кислот із кухонною сіллю

замочуванні квіток в олії

екстракції ефірів

Запитання 26

Це загальна формула

варіанти відповідей

вуглеводів

жирів

гліцерину

вищих кислот

Запитання 27

Назва рідкого жиру

варіанти відповідей

тристеарат

триолеат

трипальмітат

маграрин

Запитання 28

Глюкоза відноситься до

варіанти відповідей

полісахаридів

моносахаридів

дисахаридів

олігосахаридів

Запитання 29

Крохмаль відноситься до

варіанти відповідей

моносахаридів

полісахаридів

олігосахаридів

дисахаридів

Запитання 30

Речовина, хімічна формула якої С12Н22О11 називається

варіанти відповідей

глюкоза

сахароза

етанол

оцтова кислота

Запитання 31

Сумма коефіцієнтів в реакції фотосинтезу

варіанти відповідей

3

19

12

7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест