18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумкова контрольна робота з алгебри

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
11 запитань
Запитання 1

Знайдіть рівняння дотичної, проведеної до графіка функції y=x2-4x+3 в точці з абсцисою х0=-3

варіанти відповідей

y=24+10(x+3)

y=24-10(x+3)

y=24-10(x-3)

y=24+10(x-3)

Запитання 2

Чому дорівнює значення похідної функції f(x) = 2/(x-1) в точці хо =-1?

варіанти відповідей

-1

1

0,5

-0,5

Запитання 3

Знайти точку максимуму функції у= х4-4х2

варіанти відповідей

хmax=2

хmax=- √2

хmax=0

хmax= ±√2

Запитання 4

Знайти найменше значення функції: y= x 2+4x-6 на [-3;2]


варіанти відповідей

-10

-11

-9

6

Запитання 5

Знайдіть похідну функції:

f(x)=x-5

f '(x)=

варіанти відповідей

-5x-6

-5x-4

x-4

1/x5

Запитання 6

Похідна функцїї у= 3х-5

варіанти відповідей

3

-3

5

-5

Запитання 7

Знайдіть похідну функції у = х8 + 6х - 5

варіанти відповідей

8 - 6х

7 + 6

7 + 6х - 1

7 + 6

Запитання 8

Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції у = х3 в точці х = -2 .

варіанти відповідей

а) -6

б) -8

в) 12

г) 8

Запитання 9

Точка рухається за законом S=2+20t-5t2. Знайти миттєву швидкість точки у момент t=1с. (s - вимірюється в метрах)

варіанти відповідей

12 м/с 15 м/с

 10 м/с

 

  30 м/с

Запитання 10

Знайти відповідність між функцією та її похідною

1 у = х7

2. у = cosx

3 у = х-8

4 у = sinx

А.) - 8Х-9 Б). 7х6 В) cosx Г) - sinx Д) sinx

варіанти відповідей

1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В.

1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В.

1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-А.

1-В, 2-А, 3-Д, 4-Г.

Запитання 11

Вказати значення х в яких похідна функції дорівнює нулю

варіанти відповідей

-3;-1;0;1;2;3;4

-4;-2;0;2;

-4;-2;0;2;4

-3;-1;1;3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест